České Radiokomunikace nově vstupují i na trh datových center

Prostory uvolněné díky přechodu na digitální TV vysílání jsou nově využity jako zázemí pro datová centra. Například přímo v prostorách žižkovského vysílače vzniklo datacentrum Tower splňující specifikace tier 3.


České Radiokomunikace podle svých slov chtějí výstavbou datových center uspokojit vzrůstající poptávku zákazníků po službách v oblasti hostingu a server housingu. Datová centra bude společnost budovat v technologických prostorách vysílacích objektů, které po ukončení analogového televizního vysílání disponují volnou kapacitou.

Celkově nabídnou v první fázi kapacitu 120 racků, finální plánovaná kapacita je až 1 000 racků na ploše 2 000 m2.

„V období následujících dvou let plánujeme do datových center v Praze a regionech celé České republiky investovat stovky milionů korun,“ potvrzuje Kamil Levinský, generální ředitel Českých Radiokomunikací a dodává: „Pokračujeme tak v naší strategii rozšířit nabídku telekomunikačních služeb o komplexní řešení z oblasti ICT.“

Služby datových center Českých Radiokomunikací jsou určeny především těm zákazníkům, kteří kladou vysoké požadavky na spolehlivost, bezpečnost, kapacitu připojení do datových sítí a zároveň chtějí eliminovat své investiční a provozní náklady.

„Objekt televizního vysílače, ve kterém je naše první datové centrum Tower o celkové rozloze 200 m2 umístěno, vyhovuje náročným podmínkám pro televizní a rozhlasové vysílání a je zde zabezpečen nepřetržitý dohled,“ říká Marcel Procházka, manažer pro rozvoj služeb a strategie Českých Radiokomunikací.

„Kromě vysokého zabezpečení, napájení ze dvou nezávislých VN přípojek jištěných diesel generátory a pokročilé telekomunikační infrastruktury zákazníci ocení také to, že se v datovém centru nachází tzv. nezávislý peeringový uzel pro připojení do sítí ostatních operátorů a lze tak využít i jejich služby. Datové centrum je možné flexibilně rozšiřovat o další stovky racků podle požadavku zákazníků,“ dodává Procházka.

Datové centrum Tower má aktuální kapacitu 64 racků, kterou lze flexibilně rozšiřovat, nabídne kvalitní vysokokapacitní připojení v rámci vlastní neveřejné, a tedy zabezpečené a spolehlivé sítě, zálohované radiovými spoji.

Standardy tier 3 garantuje 99,99% dostupnost všech parametrů, jako je napájení za dvou nezávislých transformátorů, chlazení a telekomunikační infrastruktura. Prostory datacentra jsou vybaveny výkonnými klimatizačními jednotkami se systémem teplé a studené uličky a chlazení je zálohováno spolehlivým způsobem N+1.Komentáře