Chcete vědět, jak kvalitní máte internet? ČTÚ zpřístupnil test

Službu Netmetr, která umožňuje komukoliv kdykoli otestovat rychlost i celkovou kvalitu svého připojení k internetu, zprovoznil Český telekomunikační úřad ve spolupráci v firmou CZ.NIC.

Chcete vědět, jak kvalitní máte internet? ČTÚ zpřístupnil test


Výsledky měření jsou dostupné (v anonymizované podobě) jako otevřená data pro následné vyhodnocení kýmkoli, kdo o to má zájem. Pro ČTÚ je tato služba pomůckou, umožňující detekovat případné problémy s kvalitou připojení k internetu, a následně je zkoumat s využitím vlastních pokročilejších postupů měření.

Uživatelé mohou využívat službu Netmetr dvěma různými způsoby: prostřednictvím mobilní aplikace, dostupné pro platformy Android a iOS, a prostřednictvím libovolného browseru. Uživatel tak získává nástroj pro okamžité otestování kvality svého připojení. Získané výsledky může okamžitě porovnat s průměrnými výsledky, kterých dosahují konkrétní operátoři.

V případě použití browseru je měřená průměrně dosahovaná rychlost a latence připojení (tzv. ping) toho připojení, které uživatel právě využívá. Může se tedy jednat jak o pevné, tak i o mobilní (ev. nomadické) připojení.

V případě mobilní aplikace na mobilním telefonu může být měřena i síla signálu mobilní sítě a vyhodnocovány i další parametry této sítě (jako konkrétní technologie pro přenos dat, umístění základnových stanic a uživatelského terminálu).

Na platformě Android si uživatel může vyžádat také provedení podrobnějšího testu kvality svého připojení, které ověřuje dodržování pravidel síťové neutrality (tzv. NDT test).

Výsledky, které služba Netmetr poskytuje, je podle tvůrců potřeba chápat jako potenciál té přípojky, na které je měření prováděno. Nikoli jako rychlost, kterou bude uživatel dosahovat při praktickém využívání své přípojky – například pro sledování videa, stahování souborů, přenosu zpráv elektronické pošty atd.

Samotný princip měření spočívá v hodnocení přenosu jen mezi koncovým zařízením uživatele a měřícími servery, umístěnými v peeringovém centru NIX.CZ. Tím je zohledněna jak rychlost „poslední míle“ (neboli rychlost samotné koncové přípojky uživatele), tak i dostatečné dimenzování sítě příslušného poskytovatele.

Naopak je tím eliminován vliv konkrétního zdroje dat, který se může nacházet již mimo síť poskytovatele a jeho působnost, a v praxi se chovat jako tzv. úzké hrdlo (negativně ovlivňující celkovou rychlost přenosu a dostupnost služby).

Aby Netmetr předešel účelovým vlivům a ovlivňování zejména u mobilních sítí, používá dvě skupiny opatření pro „čištění“ dat, získaných měřením. První z nich  označuje jako „nevěrohodné“ takové výsledky, které v něčem nesplňují požadavky na ně kladené -- například když nejsou řádně dokončené, neodpovídají možnostem použité technologie atd.

Druhou skupinou opatření pak je agregace vícenásobných měření: všechna měření, provedená ve stejné oblasti krátce po sobě (během krátkého časového intervalu) jsou agregována (sloučena) do jednoho měření s průměrem získaných hodnot.

Výsledky všech měření, které služba NetMetr provede, jsou k dispozici v podobě tzv. otevřených dat, dostupných na webovém portále služby (www.netmetr.cz). Samozřejmě jsou zveřejňována až po své anonymizaci, neboli po odstranění všech údajů, které by umožnily identifikaci konkrétních uživatelů. Tato data pak může využít kdokoli, kdo o ně má zájem.

Součástí otevřených dat jsou skutečně všechna získaná data. Proces čištění se na nich projevuje nastavením příznaku (zda jsou či nejsou „věrohodné“) a uvedením důvodu (u těch výsledků, které byly shledány nevěrohodnými).

Úvodní foto: Fotolia © JackF


Komentáře