Check Point představil strategii 3D Security a řešení R75 pro multidimenzionální zabezpečení

Check Point Software Technologies představil 3D Security, svojí novou vizi pro komplexnější podnikové zabezpečení.


Ta v zájmu dosažení větší ochrany ve všech vrstvách zabezpečení definuje bezpečnost jako třídimenzionální podnikový proces kombinující bezpečnostní politiky, uživatele ve smyslu orientace na lidský faktor bezpečnosti a metodologii a nástroje na celkové prosazování IT bezpečnosti. Díky 3D Security má mít firma možnost vytvořit bezpečnostní plán přesahující rámec technologií, který zajistí integritu celé informační bezpečnosti.

Chek Point 3D Security slibuje organizacím přetvořit bezpečnost na podnikové procesy, a to díky těmto třem rozměrům: bezpečnostní politiky, lidskému faktoru a prosazování bezpečnosti.

Současně výrobce oznámil okamžitou dostupnost bezpečnostního řešení Check Point R75 založeného na architektuře softwarových bladů. Check Point R75 je vůbec prvním řešením, které v sobě spojuje výše uvedené prvky vize 3D Security, a to bezpečnostní politiky, uživatele ve smyslu orientace na lidský faktor bezpečnosti a metodologii a nástroje na celkové prosazování IT bezpečnosti. Nově tak definuje firemní bezpečnost jako souhrn více aspektů a nabízí lepší ochranu v rámci všech vrstev zabezpečení.

Check Point R75 představuje čtyři nové softwarové blady pro Application Control, Identity Awareness, Data Loss Prevention, a Mobile Access. Nové řešení firmám umožňuje získat lepší přehled a kontrolu nad daty, Web 2.0 aplikacemi a mobilním přístupem. Firmám tak má poskytnout multidimenzionální zabezpečení v jednom integrovaném řešení.Komentáře