Chytřejší řízení firmy v době krize slibuje vylepšený S/4HANA Cloud

Aktualizaci své platformy S/4HANA Cloud, která vylepšuje inteligenci cloudového ERP řešení pro plánování podnikových zdrojů oznámil SAP.

Chytřejší řízení firmy v době krize slibuje vylepšený S/4HANA Cloud


Nová verze se zaměřuje na podporu agility, pružnosti a možnosti integrace jednotlivých softwarových systémů pro podnikové procesy. Vylepšení se týkají především řízení financí, lidských zdrojů (HR) a shody s regulačními požadavky.

Zákazníci využívající systém pro řízení financí mohou nově sjednotit finanční plánování a řízení rozpočtů pomocí vylepšené integrace s řešením Analytics Cloud. Jeho analytické funkce lze využívat pro plánování bilance a dalších finančních položek.

Pro řízení nákupu a zdrojů je k dispozici užší integrace mezi systémy S/4HANA Cloud a Ariba včetně Ariba Contracts. Ta umožňuje zefektivnění nákupu díky sjednocení back-endu a automatickému přenosu dat mezi oběma systémy i s přílohami.

Zákazníci využívající systém S/4HANA Cloud pro řízení podniku mohou integrovat své projekty se systémy objednávek. Příjmy tak lze načítat přímo do jednotlivých projektů, díky čemuž dojde ke zjednodušení analýzy marží i sledování ziskovosti projektů v reálném čase.

Vylepšena byla také integrace mezi S/4HANA Cloud a SuccessFactors Employee Central. Díky přidané automatizaci při práci s uživateli a jejich rolemi je možné výrazně zrychlit nástup nových zaměstnanců i správu těch dočasných. Tyto inovace zajišťují plynulejší fungování HR procesů.

Do S/4HANA Cloud je nyní plně integrováno i řešení pro řízení shody s regulačními a legislativními předpisy Global Trade Services (GTS). Zákazníci mohou využít svých stávajících investic do GTS 11 -- integrace vyžaduje pouze minimální změny v konfiguraci.

Verze 2005 přináší také nové funkce pro jednotlivá podniková oddělení i obory podnikání. Pro řízení dodavatelských řetězců je k dispozici zdokonalené monitorování fyzického zboží a zásob, což umožňuje rychleji reagovat i na změny způsobené pandemií koronaviru.

Výrobní firmy dostávají k dispozici vylepšený monitoring pro metodiku kanban (koncept spojený s tzv. štíhlou výrobou, respektive výrobou just-in-time), který redukuje nutnost manuální práce a rychleji odhalí problémy či chyby.

Nový řídicí panel usnadňuje sledování objemu prodejů, objednávek i ziskových marží, stejně jako související reporting. Finanční týmy mají k dispozici pokročilé řízení plateb, včetně schvalování a monitoringu plateb z SAP i jiných systémů.

Vše je hladce integrováno se správou hotovosti a bankovních účtů. Výsledkem je lepší viditelnost finančních toků, možnost sledovat veškeré finance podniku z jediného místa a vylepšení prognóz.

Úvodní foto: SAP


Komentáře