Co na vás může odhalit způsob psaní na klávesnici?

Současnou snahou se co nejvíce usnadnit bezpečnostní procesy koncovým uživatelům, respektive břímě těchto procesů přesunout na někoho jiného, než je samotný uživatel.


Vědci společnosti NTT zjistili, že každý člověk píše na klávesnici jedinečným způsobem a vhodnou analýzou lze eliminovat situace, kdy se k informačním systémům přihlásí lidé, kteří například heslo odcizili oprávněným uživatelům.

Základem produktu Key Touch Pass je podrobný rozbor toho, jakým způsobem jsou zadávány číslice a písmena - ať už jde o rychlost psaní, doba, po kterou je klávesa stisknuta či dokonce obvyklé množství chyb, které při psaní autor učiní.

To vše (postačí prý jen několi stovek stlačení) se pak porovnává s referenčními, a tedy ověřenými hodnotami pro daného člověka a v případě, že se oba profily od sebe liší více než bylo předepsáno, lze s velkou pravděpodobností poukázat na to, že na protější straně sedí podvodník.
NTT už v současnosti provedla testy systému v prostředí e-learningových sítí, kdy například u on-line testů není úplně zjevné, zda je zkoušeným skutečně předepsaný žák. Další uplatnění může nalézt u elektronického bankovnictví.

Kritici poukazují na to, že způsob psaní může záviset na aktuální fyzické kondici  - například odpočinutí ráno vs. unavení večer, nicméně tento fakt se prý dá ošetřit například určitým stupněm tolerance.Komentáře