Další tramvaje nabízí bezplatné Wi-Fi připojení

Od 2. června se v prvních tramvajích Škoda ForCity mohou cestující bezplatně připojit k internetu. Ve zkušební fázi zatím ve dvou soupravách, které jsou označené na dveřích samolepkou “Wi-Fi“.


Výrobce tramvají Škoda Transportation se ve spolupráci s Rencarem a Dopravním podnikem hlavního města Prahy rozhodl tuto možnost nabídnout v reakci na průzkum, podle kterého by internetové připojení uvítalo 35 % dotazovaných.

Zatím tuto službu poskytují dva vozy s čísly 9224 a 9225, které jsou na dveřích označeny nálepkou Wi-Fi. V každém z nich je zařízení jiného dodavatele. Z jejich otestování vyplyne, které řešení bude nakonec v dalších  tramvajích použito. Od začátku dubna pak v Praze jezdí s bezplatným připojením k internetu i tramvaj KT8N2.

Wi-Fi internet v tramvajích budou využívat především cestující s tzv. chytrými telefony nebo se stále více rozšířenými tablety.

S připojením k internetu se lze setkat v hromadných dopravních prostředcích i jinde ve světě, konkrétní technologické řešení však vždy ovlivňují možnosti místních sítí. Ačkoliv technologie umožňuje vysokou přenosovou rychlost, je třeba si uvědomit, že pokud se v tramvaji připojí k internetu velké množství uživatelů, budou společně sdílet kapacitu připojení. Služba by měla umožnit čtení zpráv, přijímání a odesílání e-mailů, nebo pohyb na sociálních sítích. Samozřejmě nelze očekávat, že si v tramvaji člověk bude moct pouštět videa nebo stahovat velké soubory.

V tuto chvíli se plánuje pokrytí internetem ve třech pražských tramvajích. V kolika bude internet k dispozici po testovacím provozu, to bude záležet na zajištění dostatečného množství finančních prostředků. Na nákladech spojených s testovacím provozem se plně podílejí Rencar a Škoda Transportation. Zástupci obou společností ubezpečují, že cestující se s internetem v tramvajích ForCity budou v následujících měsících až letech určitě potkávat.Komentáře