Detailní přehled o správě budov poskytuje cloudová novinka od Siemensu

Navigator, komplexní cloudové řešení pro správu a analýzu big dat v rámci managementu budov, představil Siemens. Novinka umožňuje sledování výkonnosti systémů budov, energetické náročnosti či spotřeby energie.

Detailní přehled o správě budov poskytuje cloudová novinka od Siemensu


Cloudová platforma Navigator je postavená na bázi Sinalytics a slouží jako portál pro monitoring hospodaření s energií a dále i pro oblasti jako je dodavatelský management, výkonnost systému a compliance reporting.

Propojuje data, podnikový majetek, procesy a lidské zdroje, díky čemuž dokáže poskytnout komplexní pohled na energetickou a provozní výkonnost celého podniku.

Navigator shromažďuje a analyzuje velké množství dat, takže podle dodavatele poskytuje správcům detailní přehledy o spotřebě energie, nákladech spojených s jejími dodávkami a emisích uhlíku – a o návratnosti investic do opatření pro zvýšení účinnosti.

Platforma je vhodná jak pro větší samostatné budovy, tak pro komplexy budov, celkový nemovitý majetek i virtuální sítě objektů.

Na základě těchto informací mohou správci realizovat různé strategické cíle, jako jsou hodnocení a optimalizace investic do opatření na zvyšování energetické účinnosti.

Úvodní foto: Siemens


Komentáře