Druhé kolo přijímacího řízení na Fakultu informačních technologií ČVUT

Akademický senát ČVUT schválil v dubnu letošního roku vznik Fakulty informačních technologií, v pořadí osmé fakulty této univerzity. Od 5. 7. 2009 do 10. 8. 2009 probíhá druhé kolo přijímacích zkoušek na tuto fakultu.


 

Na výběr je na Fakultě informačních technologií ČVUT celkem šest oborů, které se svými okruhy podobají oborům v rámci studijního programu Softwarové technologie a management, který funguje pod FEL. V závorce je vždy uveden název obdoby, pokud existuje:

-          Teoretická informatika (Inteligentní systémy)

-          Softwarové inženýrství (Softwarové inženýrství)

-          Web a multimédia (Web a multimédia)

-          Informační systémy a management (Manažerská informatika)

-          Počítačové inženýrství

-          Informační technologie

O přijetí či nepřijetí na fakultu rozhodují úspěchy v matematice - a to v podobě známek na vysvědčení ze střední školy, výsledků z olympiády nebo umístění ve SCIO testech. Další informace jsou k dispozici na adrese www.fit.cvut.cz.

 Komentáře