Duální síťové karty podporující Ethernet i Fibre Channel v jednom nabízí NetApp

Společnost NetApp oznámila, že ve svých úložných polích a virtualizačních applikancích začala využívat síťové karty CNA (converged network adapter) od společnosti QLogic.


Díky tomu mohou uživatelé těchto systémů začít využívat možnosti poskytované technologií Fibre Channel over Ethernet (FCoE).
"Pomocí CNA mohou být kapacita vstupních i výstupních toků dat zvýšena, a to do jediného ethernetového spoje o propustnosti 10Gb/s," tvrdí Steve Zivanic, představitel firmy QLogic.
V současné době musejí být na straně serverů čoi jiných hostitelských sytémů instalovány ethenretové karty a na straně úložných systémů zase adaptéry technologie Fibre Channel. Karta 8152 QLogic kombinuje dva adaptéry do jediné fyzické jednotky, přičemž obě její části zůstávají od sebe logicky odděleny a mohou být spravovány individuálně anebo naopak prostřednictvím jediného rozhraní.
Již dříve podobnou dohodu ohledně hybridních adaptéru FCoE uzavřela s firmou QLogic společnosti IBM - ta je začala instalovat do některých svých serverů určených jak do rozvadeče, tak pro samostatné užití.Komentáře