Řešení pro e-mailový marketing vylepšil Xland.cz

Novou verzi nástroje pro e-mailový marketing - Mailkit 1.5 - uvedla na náš trh společnost Xland.cz. Cílem varianty 1.5 bylo podle výrobce především vytvořit přehlednější uživatelské rozhraní - inovována tak byla jeho podoba, bylo zjednodušeno menu, přidány přehledné záložky či rozšířena kontextová nápověda.Nové funkce produktu Mailkit 1.5:
• Kampaně, seznamy příjemců, datové zdroje, šablony, uložené soubory a ankety jsou automaticky tříděné na aktivní a neaktivní, dle data posledního použití.
• Implementován nový WYSIWYG editor
• Výrazně zjednodušena práce s přílohami a vkládání obrázků do těl zpráv.
• Nová funkce automatického skloňování českých podstatných jmen ve všech pádech jednotného i množného čísla.
• Rozšířeny možnosti práce se seznamy příjemců, pomocí filtru pro selekci adresátů a s tím spojená další práce s nimi - jako je vytvoření nového mailing listu, export a hromadné nastavení společných informací pro adresáty.
• Přidána možnost personalizace emailové adresy pro odpověď.
• Rozšířena podpora formátů, z nichž lze importovat příjemce do seznamů. Standardně je tak možné příjemce importovat z formátů CSV, XLS, vCard i LDIF.
• Ve verzi Syndicate je zjednodušeno nastavování podmíněného doručování.
• Vylepšené plánování doručování kampaní s lepší podporou časových pásem.
• Zrychlena a zjednodušena práce se statistikami.
• Možnost sledování konverzí a jejich statistiky.
• Rozšířen počet zemí, ve kterých je možné zasílat úhradu na místní bankovní účet.
• Vylepšena kompatibilita s prohlížeči Internet Explorer a Safari.Komentáře