EMC Ionix Storage Configuration Advisor 2.0 má zlepšit efektivitu procesů změn v úložištích ve virtuálních datacentrech

Společnost EMC rozšířila svou nabídku pro přechody k prostředí privátních cloudů a uvedla nástroj EMC Ionix Storage Configuration Advisor 2.0.


Tento nový software podle výrobce automatizuje doporučené postupy pro ověření konfigurace úložiště ve fyzických i virtuálních prostředích, využívá rozpoznávání zařízení bez agentů usnadňující nasazení a správu úložišť a poskytuje podrobné sestavy a analýzy trendů, které zlepšují procesy související se změnami v úložištích a správou konfigurací.

Software Ionix Storage Configuration Advisor 2.0 představuje základ portfolia EMC Ionix pro správu prostředků úložiště (Storage Resource Management, SRM). Zajišťuje rozpoznávání zařízení prakticky v reálném čase, sledování změn a ověřování doporučených postupů v prostředích virtuálních úložišť SAN. Řešení má zvýšit efektivitu procesů změn, může zvýšit úroveň služeb a urychlit či optimalizovat plánování a řízení s tím, jak se rozšiřuje nasazení virtualizovaných prostředí na platformě VMware.

Základními přínosy softwaru Ionix Storage Configuration Advisor 2.0 jsou dle informací EMC následující funkce:

·    úplné pokrytí infrastruktury úložiště od virtuálního hosta až po hostitele VMware vSphere a v rámci celého úložného pole
·    rozpoznávání zařízení bez agentů, které zjednodušuje správu a zkracuje dobu nasazení díky tomu, že odbourává potřebu hostitelských agentů
·    proaktivní rozpoznávání slabých míst infrastruktury, které zákazníkům pomáhá dodržet požadavky interních zásad konfigurace, pokyny dodavatelů nebo oborové osvědčené postupy
·    poskytnutí auditovacích záznamů o změnách a porušeních pravidel v úložištích SAN s označením událostí, které mohou potenciálně ovlivnit služby, hned při jejich výskytu
·    rozsáhlé možnosti tvorby sestav, které zákazníkům nabízejí podrobnou analýzu konfigurací, porušení shody s předpisy a úrovní služeb.Komentáře