EMC představuje řešení ProSphere pro správu úložišt v cloudu

Společnost EMC oznámila nové řešení ProSphere pro správu prostředků úložišť (Storage Resource Management, zkrác. SRM).


Řešení ProSphere bylo podle výrobce od základů navrženo tak, aby reagovalo na rychle se rozvíjející potřeby podniků, které přecházejí k vysoce virtualizovaným výpočetním modelům založeným na cloudu. Díky federované architektuře nabízí řešení ProSphere ucelený pohled na veškerá úložiště bez ohledu na jejich umístění a umožňuje správu prostřednictvím jediné konzoly a sledování a analýzu výkonu hostitelů a úložišť. Mezi klíčové prvky patří zjišťování dat bez použití agentů, správa zásad Smart Groups a úzká integrace s nejnovějšími technologiemi společností EMC a VMware pro oblast ukládání a virtualizace.

Řešení EMC ProSphere bylo navrženo tak, aby zákazníky vybavilo možnostmi potřebnými pro správu stále rozsáhlejších a roztříštěnějších prostředí. Zároveň integruje modely virtualizace a hybridních řešení cloud computingu. Federovaná architektura řešení ProSphere je schopna vyhovět potřebám škálování největších světových datacenter. Instalace a zjišťování dat ve většině podnikových prostředí nepřesahuje osm hodin. Monitorování a analýza prakticky v reálném čase přinášejí aktuální a podrobný přehled o úrovni služeb. Řešení ProSphere má umožnit podnikům plně využít možnosti úspory provozních a kapitálových nákladů spojených s virtualizací a cloudovými úložišti – mohou totiž maximalizovat produktivitu, využití prostředků, výkon a úroveň služeb.

Mezi hlavní funkce EMC ProSphere patří:

- Zjišťování dat bez použití agentů, což má umožnit vyhnout se zátěži spojené s instalací a správou hostitelských agentů.
- Nová technologie Smart Groups pro zpřehlednění správy zásad díky tomu, že uživatelům dovoluje seskupit objekty s podobnými vlastnostmi a spravovat je společně. Technologie Smart Groups podle zástupců EMC také výrazně vylepšuje provozní efektivitu v rychle rostoucích, vysoce virtualizovaných prostředích.
- Federovaná architektura, která podporuje ucelenou správu více lokalit z jediné konzoly, bez ohledu na jejich umístění.
- Nové uživatelské rozhraní založené na prohlížeči nabízí ucelený přehled pomocí několika málo kliknutí a usnadňuje tak uživatelům pochopení a řízení složitých vztahů v rozsáhlých virtualizovaných prostředích.
- Monitorování a analýza prakticky v reálném čase přinášejí aktuální a podrobný přehled o úrovni služeb.
- Rychlé nasazení a aktualizace: Řešení ProSphere je nasazováno jako virtuální zařízení. Jeho instalace trvá necelou hodinu a zjištění dat ve většině podnikových prostředí nepřesáhne osm hodin. Aktualizace aplikací jsou jednoduché a probíhají v rozhraní založeném na prohlížeči.
- Nižší nároky na hardware: Řešení ProSphere vyžaduje ve srovnání se svým předchůdcem k provozování aplikace až o 75 % nižší počet fyzických serverů.

ProSphere má být dostupné od konce července 2011. Uživatelům produktu EMC ControlCenter, kteří mají uzavřenu smlouvu o údržbě, bude řešení ProSphere k dispozici bez dalších poplatků.Komentáře