Zdrojové kódy aplikací různých dodavatelů slibuje zpřístupnit nová služba firmy Aiteq

Poskytování softwaru escrow ohlásila firma Aiteq - podle svých slov je technologicky i procesně připravena vystupovat jako software escrow agent.


Podstata služby spočívá v bezpečném uložení zdrojových kódů na základě podmíněné trojstranné dohody mezi uživatelem, výrobcem software a Aiteq. Při naplnění dohodnutých podmínek dochází k vydání zdrojových kódů uživateli za účelem pokračování v údržbě a vývoji software. Aiteq Ltd. poskytuje tyto služby pod jménem Deponest.
Motivací spustit Deponest prý byla vlastní zkušenost s poptávkou po zajištění kontinuity údržby a zároveň absence podobné služby na českém trhu. Cílem je primárně oslovit potenciální zákazníky ze tří segmentů. Uživatelům softwaru nabízí efektivní ochranu jejich investic do informačních systémů. Výrobci software zase mohou aktivní nabídkou zajištění v podobě escrow získat významnou konkurenční výhodu. A v neposlední řadě advokátní kanceláře provozující advokátní úschovu mohou službami software escrow rozšířit svoji nabídku pro oblast IT.
Jde o plně elektronickém procesu úschovy, od uložení až po případné vydání. Znalost potřeb výrobců i uživatelů software umožnila firmě Aiteq navrhnout způsob uložení zdrojových kódů nevyžadující fyzickou manipulaci s médiem.
Vedle základní úschovy je firmou Aiteq nabízeno i doplňkové technické prověření ukládaných dat - od ověření přítomnosti všech komponent systému až po sestavení (kompilaci) a otestování dle testovacích scénářů. Tyto služby plánuje společnost nadále rozšiřovat, např. o hodnocení zdrojových kódů na základě metrik nebo kompletní audit, tzv. code review.Komentáře