Ethernet VPN od GTS vylepšil podporu pro QoS i on-line monitoring

Svou ethernetovou službu Ethernet VPN vylepšila společnost GTS – nabízí například nově definované Quality of Service (QoS) či on-line monitoring provozních parametrů provozu služeb.


To umožňuje zákazníkům nepřetržitě měřit a sledovat provozní parametry sítě a využívané služby v reálném čase. Navíc má uživatel nově na výběr více variant garantovaných parametrů služby.

„Ethernet se stává často volenou platformou pro datové služby, a to díky snadné škálovatelnosti a vysoké transparentnosti, což oceňují zejména zákazníci z nejrůznějších oborů: finance a pojišťovnictví, média a zdravotní péče. Námi nabízená možnost sledovat výkon sítě nejen že zvyšuje možnost kontroly a zajištění sítě zákazníka, ale posiluje také jejich důvěru v naše ethernetové služby,“ řekl Ignacio Irurita, CTO skupiny GTS. „Řešení GTS Ethernet VPN je nejvhodnější alternativou k IP VPN, protože přidává výhody jako je nižší zpoždění a vyšší hodnoty šířky pásma.“

 

Mezi inovace služby Ethernet VPN podle dodavatele patří:

  • Nově definovaná kvalita služeb (QoS, Quality of Service). Pro každou konkrétní třídu jsou vždy jasně definované a garantované příslušné provozní parametry. Rozdělením svého datového provozu do kvalitativních tříd zákazník získá možnost přiřadit prioritu a tím také nejlepší kvalitativní parametry přenosu příslušným aplikacím.
  • On-line monitoring provozních parametrů, díky kterému zákazník získává nepřetržitý přehled o kvalitě provozu včetně kvalitativních parametrů jako zpoždění dat, rozptyl zpoždění nebo ztrátovost datových rámců.
  • Proaktivní monitoring, který zajistí online sdělení klíčových parametrů sítě.
  • Řízené CPE podporující naprosto jedinečnou kontrolu služeb.


Komentáře