Služby externího řízení zálohování a obnovení dat představil Symantec

Externí vykonávání úloh umožňuje podle dodavatele zákazníkům snížit náklady a zvýšit úroveň služeb spojených se zálohováním a obnovením dat.


Externí vykonávání úloh umožňuje zákazníkům snížit náklady a zvýšit úroveň služeb zálohování a obnovení.
Služby správy zálohování představila firma Symantec. Podle výrobce představují komplexní nabídku služeb pro řízení operací zálohování a obnovení, které zákazníkům umožňuje efektivněji využívat prostředky IT a zaměřit se na základní obchodní priority. Služba umožňuje, aby každodenní operace zálohování firem řídili odborníci Symantecu pomocí v podniku nainstalované infrastruktury Symantec NetBackup.
Organizace musejí chránit stále více platforem, aplikací, serverů, virtuálních počítačů a databází. Při externím vykonávání jednotlivých funkcí IT, například zálohování a obnovení, je zajištěna nepřetržitá dostupnost a pracovníci IT se mohou zaměřit na více strategické iniciativy, plnit požadavky na soulad s předpisy a snižovat celková rizika IT.
Organizace neřeší pouze rostoucí očekávání uživatelů a požadavky na úroveň služeb, ale musejí se také neustále vypořádávat s nedostatečným počtem kvalifikovaných zaměstnanců. Tři čtvrtiny společností dotazovaných v průzkumu Stav datového centra prováděném na objednávku společnosti Symantec uvedly, že očekávání uživatelů se zvyšují postupně nebo rychle. 60 % respondentů dále uvedlo, že požadavky organizace na úroveň služeb jsou obtížněji nebo mnohem obtížněji splnitelné. A 43 % respondentů uvedlo, že nalezení kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání je velký nebo obrovský problém.
„V současném ekonomickém klimatu mnoho organizací zvažuje, které funkce je možné předat externím poskytovatelům," řekl Adam Couture, hlavní analytik společnosti Gartner. „Stropy kapitálových výdajů a pozastavení přijímání nových zaměstnanců jsou běžným jevem, takže oddělení IT budou muset rozhodnout, které funkce jsou důležité pro činnost organizace a které může efektivněji zvládat externí poskytovatel služeb."
Služby správy zálohování společnosti Symantec, založené na postupech ITIL a dobré znalosti produktů, spojují lokální správu - v místě nebo externě - s možnostmi nepřetržitého vzdáleného sledování, správy incidentů, plnění požadavků na obnovení, plánování a optimalizace odborné pomoci a vytváření zpráv. Služby řídí místní manažer služeb, který dohlíží na každodenní operace a jednou za měsíc zákazníkům poskytuje komplexní hodnocení.Komentáře