Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně v novém sídle

Jedna z nejvýznamnějších elektrotechnických fakult v ČR získala vybudováním nového objektu na adrese Technická 10 nové sídlo v kampusu VUT v Brně “Pod Palackého vrchem”.


Tato stavba umožnila koncentrovat všech 12 ústavů fakulty, z nichž některé sídlily na různých místech v Brně, do kampusu v areálu Pod Palackého vrchem, což přináší velké výhody jak studentům tak zaměstnancům, vědcům i partnerům fakulty. Výhodou bude i přímá vazba na nová regionální výzkumná centra CVVOZE a SIX a zejména na výzkumné centrum excelence CEITEC, na jejichž vybudování a řešení se fakulta podílí a která budou v kampusu Pod Palackého vrchem rovněž umístěna.

Náklady na výstavbu fakulty dosáhly 486 mil. 132 tisíc Kč, VUT z toho uhradilo 61 mil. 130 tisíc ze svých zdrojů, zbytek poskytlo MŠMT. Stavební přípravy nového moderního komplexu začaly již v roce 2005, významnou událostí bylo vydání stavebního povolení v únoru roku 2007. Základní kámen budovy byl položen v listopadu 2008. Stavbu projektovala architektonická společnost HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. a generálním dodavatelem stavebních prací se stala společnost OHL ŽS, a. s. Oficiální předání budovy Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně se uskuteční 7. října 2010 v 10 hod.

Nový objekt má užitnou plochu 12,5 tis. m2, jeho okamžitá plná kapacita je téměř 800 míst pro studenty. V objektu jsou propojeny prostory výukové s výzkumnými tak, že tvoří vzájemnou symbiózu. Moderní budova má  šest nadzemních a dvě podzemní podlaží, rozsáhlé výukové a výzkumné laboratoře, velkou aulu pro 260 studentů, seminární místnosti, počítačové učebny a rozlehlou podzemní garáží s téměř stovkou míst. Součástí je i stravovací a odpočinková část. Nespornou kvalitou je i umístění poblíž Sportovní haly a Lehkoatletického stadionu VUT v Brně. Také koleje jsou v dosahu 10 min. pěší chůze. Stěhování do nových prostor proběhlo během letních prázdnin. Do areálu univerzitního kampusu VUT v Brně Pod Palackého vrchem se do nové budovy na Technické 10 z areálu FEKT na ulici Údolní přesunuly tři ústavy (Ústav mikroelektroniky, Ústav elektrotechnologie a Ústav jazyků)  spolu s děkanátem fakulty.

Vybudování této stavby je předposlední fází léta trvajícího procesu centralizace jednotlivých ústavů fakulty, které byly roztroušeny po celém Brně, do kampusu VUT do areálu Pod Palackého vrchem. Během doby od založení fakulty v roce 1959 byly jednotlivé katedry a ústavy fakulty rozmístěny prakticky po celém Brně. Namátkou můžeme uvést ulice Antonínská, Hilleho, Koněvova, klášter na Božetěchově, dále Kraví hora, nám. Rudé armády, ulice Terezy Novákové, Purkyňova na několika číslech, Technická, Údolní a ještě další. V současné době se sice všechna pracoviště fakulty již nachází v areálu Pod Palackého vrchem, ale v důsledku historického vývoje využití jednotlivých objektů v areálu, není fakulta plně centralizována, a jednotlivá pracoviště jsou dislokována v bývalém objektu Meopty na ulici Purkyňova, v Integrovaném objektu na ulici Kolejní, v objektech Fakulty strojního inženýrství na ulici Technická. a v objektech plně využívaných fakultou, tj. objektech Technická 8 a Technická 10.

Měsíc po dokončení otevíraného objektu Technická 10 byla zahájena výstavba vzdělávacího komplexu fakulty, nesoucí označení Technická 12, která je financovaná z prostředků prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a významně také z vlastních prostředků VUT v Brně. Tato stavba, která je závěrečnou etapou procesu centralizace fakulty, bude dokončena v roce 2013.Komentáře