Fakulta informačních technologií ČVUT otevírá sobotní kombinované bakalářské studium informatiky

Nejmladší fakulta ČVUT – Fakulta informačních technologií – otevírá od září 2010 bakalářský studijní program (BSP) Informatika nově i v kombinované formě.


BSP Informatika bude otevřen v šesti studijních oborech – Teoretická informatika, Počítačové inženýrství, Softwarové inženýrství, Informační technologie, Web a multimedia, Informační systémy a management.

Jedinečnost této kombinované formy programu je dle zástupců ČVUT  v jeho časovém plánu. „Naše studium je postaveno na výuce, která bude probíhat celá o sobotách a tak naplní poslání kombinovaného studia - tedy studia při zaměstnání. Někteří zaměstnavatelé své studenty pouští jeden den v týdnu (ze zákona na to mají nárok, ale musí studium dokončit, jinak vše zaplatí), většina zaměstnavatelů podporu nedává žádnou, „ říká Miroslav Balík, garant kombinované formy BSP Informatika. V prvním semestru vychází studijní plán na 10-11 sobot, v dalších semestrech se počet sobot bude snižovat, protože obecně objem kontaktní výuky klesá. Příjem přihlášek je do 30.4.2010.

Obsahově se kombinovaná forma neliší od prezenční formy studia.

Podrobné informace naleznete na http://www.fit.cvut.cz/Komentáře