Fakulta Informačních technologií ČVUT rozšiřuje nabídku studia

Fakulta informačních technologií v Praze (FIT), která existuje teprve první rok, za tuto dobu výrazně rozšířila nabídku akreditovaných ICT oborů.


Před rokem začínala FIT s jedním bakalářským studijním programem. Její rozvoj ocenila i akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která fakultě schválila další studijní programy.

Mimořádný zájem je podle zástupců ČVUT o kombinované studium bakalářů, které bude probíhat výhradně o sobotách. Magisterský program nabízí premiérovým studentům v programu Informatika sedm oborů, přičemž fakulta přijímá do magisterského programu také bakaláře z jiných příbuzných vysokých škol a fakult.

Nejvyšším oceněním výsledků roční existence FIT je souhlas akreditační komise se zahájením doktorandského programu Informatika. Při dostatečném počtu přijatých zájemců o studium v angličtině, otevře FIT bakalářské i magisterské studium také v tomto jazyku.

V oboru Informatika tak fakulta podle svých zástupců za jeden rok splnila svá předsevzetí na 100 %.

Podrobné informace o studijních oborech i termínech přijímacího řízení najdou zájemci na http://fit.cvut.czKomentáře