FEKT VUT v Brně přijímá přihlášky ke studiu do konce března

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně informovala, že zájemci o studium mohou podávat přihlášky ke studiu až do 31. března 2011.


První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na této fakultě přes 23 000 absolventů. V roce 2001 dostala současný název - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a o rok později získala akreditaci nových moderně pojatých studijních programů ve strukturovaném studiu. Na fakultě studuje více než 4 400 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.

Studium na fakultě je orientováno na široké spektrum vědeckých oblastí: řídicí technika a robotika, biomedicínské inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika, elektronika a elektrotechnologie, mikroelektronika, radioelektronika a teleinformatika.

FEKT také informovala o novém přístroji, který pro studenty a jejich výzkum pořídila. Jedná se o rastrovací nanomikroskop Tescan Mira LMU, který stál téměř pět milionů korun a patří údajně k nejlepším ve své kategorii. Na mikroskopu si mohou studenti vyzkoušet povrchové analýzy s rozlišením až 1,5 nm. Mikroskop přináší i mnoho dalších užitečných postupů, které si studenti mohou vyzkoušet, např. litografie - vytváření velkého množství motivů na velmi malých plochách a další. Na tomto a dalších přístrojích studenti získávají konkrétní dovednosti a znalosti. Na ně pak mohou navazovat v partnerských společnostech, které studenty zaměstnávají. Mezi partnerské společnosti patří, např. ABB, Honeywell, FEI Company, ČEZ a mnohé další.

Více informací o studiu a fakultě najdou na www.feec.vutbr.cz.Komentáře