FEKT VUT vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně vyhlásila druhou šanci pro studenty, kteří se chtějí přihlásit na vysokou školu. FEKT nabízí kvalitní vzdělání na moderní fakultě s tradicí.


Studenti si mohou podávat přihlášky od 15. 6. do 10. 8. 2010. Druhé kolo přijímacího řízení je určené pro studenty, kteří splní některou z podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky. Novinkou je také možnost být přijat na základě výsledků z Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO. O tom, proč se fakulta rozhodla pro tuto možnost informuje manažer vztahů s veřejností FEKT, Jiří Wagner: „Rádi bychom studium přiblížilo co nejvíce mladým lidem. Jelikož jsou nároky uchazečů čím dál větší a ne všichni chtějí využít „klasické“ přijímací zkoušky, nabízíme nyní i možnost využít výsledky dosažené v NSZ společnosti SCIO.“

Výhodou tohoto druhého kola je, že si studenti mohou „vybrat“, které z nastavených kritérií pro přijetí splní, a které je pro ně nejvýhodnější. Od absolutoria přípravného kurzu na fakultě s výborným hodnocením, přes průměr známek na střední škole, dobrý výsledek u maturity, až ke splnění kritérií u Národních srovnávacích zkoušek. „Chceme být opravdu variabilní a co nejvíce otevření studentům. Chceme také podpořit ty studenty, kteří dosáhli vynikajících výsledků v olympiádách, soutěžích a dalších aktivitách, i ti mají možnost dostat se na naši fakultu bez přijímacích zkoušek,“ dodává Wagner.

Více informací mohou zájemci o studium získat na prijimaci-rizeni@feec.vutbr.cz, nebo na http://www.feec.vutbr.cz/studium/admissions.php.cz.Komentáře