Standard pro femtocell dokončen, mobilní operátoři přestávají mít strach

První standard týkající se zařízení označovaných jako femtocell byl uveřejněn organizací 3GPP Femto Forum. Produkty Femtocell představují malé základnové stanice mobilní sítě, jež mohou být umístěny v interiéru jednotlivých budov kvůli zlepšení pokrytí signálem i pro zvýšení kapacity hovorů či datových přenosů.Když uživatel prostřednictvím mobilního telefonu nebo přenosného počítače vybavených podporou pro širokopásmové mobilní bezdrátové přenosové technologie uskuteční hovor nebo se připojí k nějakým webovým stránkám, příslušná data jsou do sítě mobilního operátora odeslána pomocí femcellu a jemu odpovídajícího širokopásmového připojení.
Kromě výhod pro koncové uživatele přináší femcell zvýhodnění i pro samotné operátory - díky tomu, že uživatelé připojení k femcellu nezasahují do klasických základnových stanic provodera, může ušetřit významné prostředky tím, že nemusí plánovat kapacitu veřejné sítě v daném místě tak velkoryse.
Nový standard zahrnuje čtyři oblasti - síťovou architekturu, radiovou část a interference, správu i zpoplatnění a konečně také zabezpečení.
Podle Dimitrise Mavrakise, analytika ve firmě Informa Telecoms and Media, je standardizace pro budoucí využití femcellu nezbytné. Dosud se operátoři femcellů poněkud obávali ze strachu o anarchistické pojetí zařízení, avšak standard by podle něj měl tyto obavy výrazně snížit. Také prý to povede k ekonomičtějším řešením femcell, kdy bude možné díky standardizaci nasadit levnější hardware (ten bude možné využít ve více typech zařízení).

 Komentáře