Firewall od McAfee umožňuje řízení na úrovni aplikací a identit

Firewall Enterprise verze 8 uvedla na trh společnost McAfee. Novinka nabízí administrátorům zabezpečení přehled, rozpoznávání a vynucování politik pro více než tisíc aplikací, které jsou pro firewally založené na obvyklých technologiích neviditelné.


Do produktu jsou tak integrovány informace z celosvětové sítě Global Threat Intelligence, jež zlepšují přehled o interních i externích hrozbách a zranitelnostech.

Technologie tradičních firewallů se podle odborníků McAfee ukázaly být nákladné na správu a ve skutečnosti nejsou schopné efektivně vynutit firemní bezpečnostní politiky. Podniky se v posledních letech potýkají s dramatických nárůstem nákladů na správu firewallů, protože současné firewally se stávají stále komplikovanější – s tím, jak se snaží vyrovnat s rostoucím objemem současných hrozeb a měnícími se prostředími, v nichž jsou provozovány aplikace.

Nová generace firewallů naopak nabízí vylepšené možnosti správy, ochrany i rozpoznávání aplikací a integruje jednotlivé vrstvy ochrany proti hrozbám. Firewall Enterprise prý jako první používá technologii založenou na reputacích a zjišťování polohy, na jejichž základech se realizuje blokování nebo filtrování nežádoucího provozu ještě předtím, než pronikne do firemní sítě. Útoky jsou díky tomu zastaveny dříve, než stihnou způsobit škodu.

Funkce a výhody firewallu McAfee podle výrobce:

Rozšířená ochrana aplikací – Firewall Enterprise umožňuje správcům zabezpečení granulární řízení aplikací založené na firemních potřebách i regulatorních požadavcích. Správci zabezpečení navíc mohou pro jednotlivé aplikace rychle nasadit politiky založené na identitě uživatele.

Pokročilá ochrana proti hrozbám –Firewall Enterprise používá technologii TrustedSource, na jejímž základě se provádí omezení (filtrování) síťových připojení podle reputace a zjišťování polohy. Organizace tak mohou omezit spojení např. na ta s dobrou reputací pocházející z požadované oblasti. V rámci firewallu rovněž funguje antivirová ochrana, která na základě celosvětově zjišťovaných škodlivých kódů poskytuje aktuální ochranu před malwarem.

Správa a Profiler – Firewall Profiler umožňuje správcům IT ihned porozumět souvislostem mezi obchodními politikami, zabezpečením a nastaveními firewallu. Propojuje mezi sebou abstraktní zásady

a konkrétní nastavení (např.) datového provozu, takže správci zabezpečení pak mohou ihned vidět, jaký dopad bude mít změna nastavení firewallu nejen na bezpečnost, ale i na firemní obchodní procesy.

Cena začíná na 1 500 dolarech. Konkrétní cena závisí na požadavcích zákazníka, zvoleném modelu a připojených modulech/doplňcích. Zařízení Firewall Profiler je k dispozici od 9 750 dolarů a Firewall Enterprise Control Center od 2 400 dolarů.Komentáře