Firma Datacons zastupuje společnost SwordActiveRisk

Společnost Datacons získala zastoupení společnosti SwordActiveRisk pro dodávky softwaru pro řízení rizik a auditu – SW Active risk management pro český a slovenský trh.


Společnost SwordActiveRisk je dodavatel softwaru pro řízení rizik ARM (Active Risk Manager) pro různá průmyslová odvětví a působí na trhu již 25 let a je dodavatelem SW pro řízení rizik.

Jejich řešení je možné implementovat v průmyslu, energetice, infrastruktuře, státních ogranizacích a dalších odvětvích. Mimo hlavní produkt ARM společnost dodává 40 specializovaných produktů pro řízení rizik pro odvětvová řešení. Produkt ARM je v souladu s normou ISO 31000 – Risk management.

Společnost Datacons bude dodávat v ČR a SR jejich SW produkt pro řízení rizik včetně implementace a lokalizace. Komentáře