Firmy v ČR nemají přehled o spotřebě svých serverů

Podle průzkumu společnosti Intel si přehled o nákladech za energii spojených s provozem serverů vede jen necelá čtvrtina českých firem.


Potřeba zpracovávat rostoucí objemy dat se českým firmám významně prodraží v účtech za elektřinu, které jsou v průměru o polovinu vyšší než u nových serverů.

Návratnost investice do nových serverů se v průměru pohybuje na úrovni devíti měsíců, nejsou zdaleka ojedinělé případy, kdy klesne jen na dva měsíce, přesto více než polovina českých firem spravuje svá data na serverech starších než 4 roky. Z průzkumu společnosti Intel, ve kterém odpovídali IT odborníci z 289 českých firem v rámci konference Cisco Connect, vyplynulo, že firmy nemají přehled o spotřebě svých serverů a nejsou schopny vyčíslit, jak rychle by se jim obměna stávajících systémů vyplatila.

Průzkum dále ukázal, že v 51 % v dotazovaných firmách průměrné stáří serverů překračuje 4 roky, z toho více než v pětině firem spravují jejich data servery starší než pět let.

Intel doporučuje zachovat tříletý cyklus obměny firemního hardwaru. Pevně nastavený cyklus v intervalu tři roky a méně má jen 8 % firem. Ve srovnání s výsledky před dvěma roky, kdy to byla pouhá 2 %, je to jen mírný posun k lepšímu. 

I firma střední velikosti provozující svá data na patnácti serverech pět let starých může výměnou za jeden virtualizovaný server nejnovější generace docílit podle Intelu úspory v jednotkách milionů korun v celkových nákladech na vlastnictví.Komentáře