Fotka ze smartphonu jako nezpochybnitelný důkaz pro soud

Pokud pořídíte pomocí svého chytrého telefonu fotografii, můžete ji pomocí speciální aplikace učinit důvěryhodnou i pro soudní řízení.


Jedná se o aplikaci SecuPIX, která umožňuje vytvořit přímo v mobilním zařízení fotografii, o níž bude zřejmé a nezpochybnitelné, že nebyla pořízena ani pozměněna dodatečně. Jejím autorem je společnost Software602.

Aplikace je k dispozici pro operační systémy iOS (tedy pro iPhone a iPad) i Android (smartphony a tablety).

Software SecuPIX usnadňuje zejména ty situace, kdy je dosud zapotřebí vytvářet protokol nebo jiný obdobný dokument a podepisovat jej svědky. A to zejména při prokazování:

  • stavu elektroměru nebo jiného měřícího zařízení ke konkrétnímu dni,
  • autorství a termínu vzniku kreativního návrhu,
  • stavu vozidla nebo jiného zařízení bezprostředně po havárii,
  • postupu práce na stavbě nebo dodávce investičního celku,
  • že vada na díle nastala před vypršením záruční doby,
  • že bezpečnostní opatření (například montáž zábradlí) nebyly provedeny dodatečně po havárii,
  • kteří lidé se účastnili školení,

S aplikací SecuPIX stačí k vytvoření nezpochybnitelného důkazu několik sekund. Uživatel situace vyfotografuje tabletem nebo smartphonem, převede fotografii do formátu PDF a připojí k souboru kvalifikované časové razítko.

Kvalifikované časové razítko prokazuje nade vši pochybnost, že:

  • ve fotografii nebyla provedena dodatečná změna,
  • fotografie existovala v termínu a čase vyznačeném na časovém razítku. Tyto údaje jsou odvozeny od hodin v sídle kvalifikované certifikační autority.

Nástroj SecuPIX využívá kvalifikovaná časová razítka poskytovaná službou SecuStamp.com, která je rovně provozována společností Software602.

„Je to nástroj pro obyčejné lidi, kteří pracují na stavbách, jezdí auty, řeší množství odebrané elektřiny nebo plynu a podobně. Tomu odpovídá i jeho jednoduchost,“ vysvětlil ředitel divize online služeb a mobilních aplikací ve společnosti Software602 Pavel Durdil.Komentáře