WebMonitor od GFI nově nevyžaduje ISA server

Novou verzi produktu WebMonitor, jež nevyžaduje pro svou činnost ISA server, uvedla na trh společnost GFI.


Doteď přitom WebMonitor fungoval jako plugin do ISA serveru. V současné době může GFI WebMonitor fungovat nejen na platformě ISA, ale také nezávisle na jakémkoliv firewallu či proxy serveru a být nasazen na většinu serverových či klientských operačních systémů Windows, a nově zahrnuje také Proxy a WPAD server.

WebMonitor poskytuje firemnímu managementu mimo jiné možnost sledovat brouzdání uživatelů po webu, blokovat přístup k vybraným webovým stránkám na individuální i skupinové úrovni, chránit proti skrytému stahování, a blokovat či identifikovat procesy stahování, které mohou být škodlivé jednak svým obsahem, jednak neúměrným zatěžováním síťových zdrojů.

WebMonitor dovoluje administrátorům určit, na jaké webové stránky se uživatelé dostanou a které kategorie webových stránek, jako jsou například materiály nepřístupné do 18 let, on-line hry, osobní e-maily, peer-to-peer komunikace, Facebook, MySpace a další, budou blokovány. Monitorování webu navíc usnadňuje pravidelně aktualizovaná, obsáhlá databáze poskytující seznam URL a kategorizaci více než 205 milionů domén.

Novinka rovněž nabízí prvky webové bezpečnosti, jež umožňují monitorovat soubory stahované zaměstnanci, blokovat soubory typu MP3 a filmy, a skenovat všechny soubory na přítomnost virů, spywaru a malwaru prostřednictvím kombinace různých antivirových enginů.

WebMonitor také snižuje rizika phishingu pomocí blokování přístupu k podezřelým webovým stránkám s využitím automaticky aktualizované databáze phishingových URL. Funkcionality webového monitoringu také umožňují sledovat a blokovat chatování a výměnu souborů na Windows Live Meesenger (MSN).

„Nejnovější průzkum, který jsme provedli ve Spojených státech, zjistil, že v oblasti monitoringu využívání internetu na pracovišti téměř polovina organizací zaostává za svou konkurencí. To znamená, že si tyto organizace plně neuvědomují rizika, která přináší nekontrolovaný přístup do internetu. V žádném případě se nejedná o sledování typu „Big Brother“, ale spíše o to být včas varován a připraven na možná rizika. S takovýmto monitorováním získává management firmy celkový přehled o internetových aktivitách ve své společnosti,“ řekl Walter Scott, výkonný ředitel firmy GFI.Komentáře