Helios Green Automobily má novou certifikaci

Autoři komplexního integrovaného informačního sytému Helios Green Automobily určeného pro velké a střední prodejce automobilů a autoservisy učinili další důležitý krok v certifikaci pro výrobky koncernu Volkswagen (VW) a 15.12.2008 završili testování pro použití v koncernovém systému Reservé získáním potřebného certifikátu.


Možnost používání autorizovanými dealery a efektivnost využívání informačního systému Helios Green Automobily úzce souvisí s certifikací nebo se schválením výrobci, resp. dovozci jednotlivých značek automobilů.

Prodej a servis osobních, nákladních automobilů, ale i stavebních a zemědělských strojů, vždy vyžaduje reportování výrobci a dovozci. Úroveň komunikace s výrobcem je různá od posílání papírových dokumentů až ke komunikaci typu B2B mezi oběma informačními systémy. Certifikovaný nebo autorizovaný software je stále častěji podmínkou pro autorizaci dealera pro prodej a servis vozidel a speciálních strojů určité značky.

Řešení společnosti Info Nova, vyvinuté a rozvíjené v rámci informačního systému Helios Green české společnosti LCS International a dodávané v rámci komplexního firemního informačního systému Helios Green Automobily, poskytuje automatizované propojení s informačními systémy výrobců a dovozců dle jejich požadavků.

V návaznosti na certifikaci koncernem VW pro rozhraní SAGA2 v polovině roku 2008 byl Helios Green Automobily vybrán pro pilotní provoz systému Reservé. Aby bylo možné zahájit pilotní provoz u vybraného autorizovaného dealera, musel systém Helios Green Automobily projít náročným testováním a certifikací u certifikační společnosti koncernu VW v Německu. Proces testování byl úspěšně zakončen 15.12.2008 vydáním certifikátu.

Systém Reservé vytváří v centrální databázi výrobce „zdravotní kartu vozu“, která bude využívána všemi autorizovanými servisy při servisních úkonech na daném vozidle, takže se do něj musí dostávat informace ze všech servisních zakázek v různých servisech. Majiteli vozidla to umožňuje navštívit libovolný autorizovaný servis s jistotou, že budou vždy k dispozici kompletní informace („historie“) o vozidle a servisní zásahy tak budou kvalifikované a efektivní. Do tohoto systému není možno zadávat informace ručně a data bude muset nejpozději od 1.1.2010 poskytovat každý autorizovaný dealer koncernu VW.Komentáře