HP a SAP se kvůli komplexnějšímu přístupu dohodly na společné podpoře zákazníků

Novou službu pro vyřizování telefonických dotazů zákazníků, která sjednocuje know-how dosud samostatných center podpory společností HP a SAP, představilo HP. Pomocí jednotného pohledu na celé aplikační prostředí SAP a technologickou infrastrukturu prý zajistí rychlejší a kvalitnější podporu.


Jde o řešení Mission Critical Services Enhancement, která uživatelům infrastrukturních systémů HP nabízí komplexní podporu pro jejich kritická prostředí založená na aplikacích SAP. Tato služba je založena na nepřetržitě fungujících podpůrných procesech společností HP a SAP.

V úzké spolupráci s podpůrným týmem SAPu pomohou odborníci HP zákazníkům proaktivně i reaktivně řešit problémy, jež se mohou objevit při provozu kritických podnikových aplikací.

Uvedená spolupráce firem HP a SAP podle provozovatelů služby zvyšuje dostupnost všech komponent infrastruktury napříč hardwarem, softwarem a middlewarem prostřednictvím jediného referenčního bodu pro všechny případné incidenty v aplikačním prostředí SAP.

Zákazníci jednoduše nahlásí svůj problém telefonnímu centru HP nebo SAP, přičemž obě centra mají k incidentu okamžitě přístup a mohou podnikat nápravné kroky. Tento postup vede k menšímu výskytu chyb, rychlejší diagnostice, zkrácení doby potřebné k vyřešení problému, a tedy lepší celkové provozuschopnosti a výkonnosti celého řešení.

Další novinkou komplexní podpory HP pro prostředí SAP je služba HP Application Performance Standard (SAPS) Meter Service. Tato webová služba přesně měří a automaticky analyzuje spotřebu zdrojů v konsolidovaných systémech, které provozují řešení SAP ve virtualizovaných infrastrukturách. Společnosti využívající tuto službu mohou účtovat konkrétní řešení SAP na vrub příslušným oddělením podle skutečného využití, podobně jako u účtů za technické služby, např. elektřinu. To pomůže jednotlivým oddělením efektivněji využívat jejich zdroje.Komentáře