HP slibuje podnikům řešení převádějící provozní náklady na investiční

Produkty, řešení a služby, které podle dodavatele umožní firmám přesměrovat výdaje na IT z provozu na inovace, představila společnost Hewlett-Packard.


Podle nového průzkumu HP má každý druhý manažer pocit, že se ve firmě pozastavily inovace, protože IT oddělení vynakládá drtivou většinu finančních prostředků na provoz stávajícího prostředí a nezbývají mu už prostředky na rozvoj inovací. Každý druhý provozní a technologický manažer také cítí, že nedostatek inovací brání jeho firmě držet krok s konkurencí.

Blokování nasazování nových technologií s sebou ovšem také nese náklady. Celých 95 % respondentů výše zmíněného průzkumu uvedlo, že je zablokované inovace stojí promarněné příležitosti, 93 % uvedlo, že znamenají zmařené úsilí pracovníků, a z pohledu plných 99 % odpovídajících generují zbytečně ztracený čas.

„V době neustálých změn může uvolnění inovačního potenciálu znamenat rozdíl mezi tím, kdo určuje směr vývoje trhu, a tím, kdo jej pouze následuje,“ řekl Thomas E. Hogan, výkonný viceprezident prodeje, marketingu a strategie v obchodní divizi HP Enterprise Business. „S HP mohou šéfové IT oddělení uvolnit provozní prostředky a získat tak finance na nové inovační projekty.“

Například řešení Cloud Service Automation (CSA) umožňuje klientům navrhnout IT prostředí s ohledem na budoucí změny, neboť urychluje zavádění a automatickou správu soukromých a veřejných cloudů.

Pomocí toho řešení mohou klienti zvýšit efektivitu, uvolnit zdroje a snížit rizika spojená se zaváděním a správou služeb cloudu. Mohou tak nové služby cloudu využít k rychlejšímu uvádění produktů na trh.

Nové služby HP také pomohou firmám vytvářet ekonomicky efektivní technologické infrastruktury s konzistentní spolehlivostí, škálovatelností a vysokým stupněm zabezpečení. Vylepšení zavedená konzultanty HP na úrovni procesů a technologií prý pomohou identifikovat příčiny neplánovaných výpadků ve složitých prostředích.

Například služba IT Service Management Assessment for Virtualized Environments zvyšuje provozní efektivitu virtualizovaných prostředí a prostřednictvím odborných doporučení a prioritních zlepšení uvolňuje provozní náklady.

Analýza Financial Solution Analysis zase nabízí na míru posouzení přímých a nepřímých nákladů a také výhod spojených s implementací IT řešení. Na základě analýzy celého spektra nákladů spojených s IT procesy a technologiemi mohou firmy lépe rozhodovat o finančních prostředcích a uvolnit ty, které byly původně blokovány provozem.Komentáře