HP nabízí svým klientům prosperitu i na nestabilním trhu

Řadu nových produktů, řešení a služeb, které mají firmám poskytnout schopnost rychleji se přizpůsobovat výkyvům trhu, ohlásila společnost HP. Konkrétně jde o HP Neoview Advantage, nejnovější verzi platformy datového skladu HP Neoview, o architekturu HP Converged Infrastructure nebo o nabídku partnerské spolupráce s HP Enterprise Services. V nejbližších dnech má následovat rovněž ohlášení konkrétních souvisejících produktů.


HP Neoview Advantage, nejnovější verze platformy datového skladu HP Neoview, si klade za cíl poskytnout zákazníkům spolehlivou kontrolu jejich obchodních činností v reálném čase a umožnit jim rychleji reagovat na konkrétní zakázky či procesy. Nová verze HP Neoview Advantage nabízí podle HP významné zlepšení výkonu i kapacity datového skladu, optimalizaci nároků na prostor a rozšířené možnosti správy. Současně má snížit náklady na vlastnictví, a to mimo jiné díky využití komponent splňujících průmyslové standardy.

Architektura HP Converged Infrastructure je podle HP technologickým prostředím, jež se mnohem rychleji než dříve přizpůsobuje dynamicky se měnícím procesům a potřebám firem. "Konvergovaná infrastruktura HP řeší zásadní problém současného IT, kdy firmy vynakládají největší část IT výdajů do údržby stávajících systémů místo investic vedoucích k rozvíjení inovací," říká Pavel Klimuškin, ředitel HP divize Enterprise Storage, Server and Networking (HP ESSN). "Nový model konvergované infrastruktury od HP efektivněji spojuje jednotlivá datová úložiště, servery a síťové prvky do vyladěného funkčního celku s jednotnou správou, který zákazníkům ušetří čas, energii, prostor i další náklady."

Konvergovaná infrastruktura podle HP umožňuje především nasadit nové aplikační prostředí za běžného provozu, snížit náklady na síťové prvky a složitost systému díky flexibilní síťové infrastruktuře, optimalizovat používání systému pomocí sdílených virtuálních zdrojů a výrazně zefektivnit využívání elektrické energie v datových centrech díky technologii data center smart grid.

"Strategické investice do technologického zázemí jsou zásadním předpokladem pro vznik inovací nutných k dalšímu rozvoji firem," říká Jan Kameníček, generální ředitel HP Česká republika. "Pokud se firmy spolehnou na portfolio produktů, služeb a řešení od HP, mohou vybudovat moderní technologická prostředí, která nejen splní jejich veškeré současné požadavky, ale poskytnou jim i přidanou hodnotu do budoucna."

Nový výzkum provedený společností HP ukazuje, že více než 90 % manažerů, v jejichž kompetenci jsou obchodní rozhodnutí na nejvyšší úrovni, si myslí, že obchodní cykly budou i v několika následujících letech nepředvídatelné. V důsledku těchto předpokladů je 80 % z nich přesvědčeno, že firmy musejí být daleko flexibilnější v přístupu k obchodním aktivitám a technologiím.

Osmdesát čtyři procent vrcholových manažerů se podle stejného průzkumu domnívá, že zásadním kritériem pro úspěch firem na trhu jsou inovace, a 71 % by schvalovalo více investic do technologií, pokud by se mohli prakticky přesvědčit o tom, že tyto investice splňují jejich požadavky z hlediska doby potřebné k uvedení novinek na trh a využití obchodních příležitostí.

Poradenské služby pro konvergovanou infrastrukturu mají zákazníkům pomoci přejít z izolovaných technologií vázaných ke konkrétnímu produktu na flexibilní konvergovanou infrastrukturu. Nová nabídka služeb, postavená na zkušenostech HP v oblasti sdílených služeb, cloud computingu a projektů transformace datových center, umožňuje zákazníkům sestavovat, testovat a implementovat vlastní dobře škálovatelné infrastruktury. Zákazníkům, kteří by rádi využívali konvergovanou infrastrukturu HP, ale nechtějí ji budovat sami, poskytuje HP prostřednictvím divize HP Enterprise Services řadu externích IT služeb, a to včetně outsourcingu celé infrastruktury.Komentáře