ICPC: Největší studentská programátorská soutěž umožní firmám najít talentované zaměstnance

International Collegiate Programming Contest (ICPC) je třístupňová týmová soutěž v programování, nad kterou má záštitu profesní počítačová organizace ACM.


Soutěž tvoří celosvětová síť univerzit, které organizují dílčí regionální klání, ze kterých ty nejlepší týmy postupují do světového finále. Soupeří tříčlenná družstva, z téměř stovky zemí a šesti kontinentů. Celého turnaje se účastní několik desítek tisíc studentů z celého světa a o jeho oblíbenosti mj. svědčí také fakt, že účast za posledních deset let sedmkrát vzrostla.

České a slovenské národní kolo proběhlo na ČVUT v polovině října. Soutěžící měli za úkol vyřešit v co nejkratším čase co nejvíce úloh. Členové týmu společně překonávají obtížné úlohy, snaží se porozumět často neprůhlednému zadání, tvoří programy pro řešení úloh a to vše pod přísným dohledem rozhodčích. Mezi dovednosti nutné k tomu, aby byl tým úspěšný, patří vynikající logický úsudek, strategie, znalosti a psychická odolnost. Nejlépe se letos umístil tým z Karlovy Univerzity a postupuje tedy do středoevropského kola, ve kterém se bude bojovat o účast ve světovém finále ACM ICPC v Číně.

Jedním z partnerů se již podruhé stala společnost Aquasoft, která tak podle svých slov získává příležitost k vyhledávání talentů, tedy potencionálních zaměstnanců, mezi studenty IT oborů.

„Soutěž je pro nás příležitostí, jak vyhledat mladé talentované lidi, kteří mají potenciál i ochotu dosáhnout vysokých výkonů a předpoklady pro týmovou spolupráci,“ vysvětluje Dagmar Mrkosová, personální ředitelka Aquasoftu. Podle jejích slov to funguje také obráceně – pro studenty je účast v soutěži dobrou příležitostí, jak se zviditelnit a zvýšit tak šanci na své profesní uplatnění.Komentáře