IFS přichází s bezplatným prověřováním bonity firem

Společnost IFS Czech se rozhodla do svého informačního systému IFS Aplikace přidat funkci pro zjištění bonity zákazníků firmy. Služba je navíc zdarma.


Od ledna do září 2010 bylo v České republice podáno 11 255 insolvenčních návrhů na 9 756 subjektů, čímž byl již v té době překonán počet návrhů podaných za celý rok 2009. Zhruba 50% návrhů u právnických osob přitom končí prohlášením o úpadku, což znamená konkurz nebo reorganizaci. Z uvedených důvodů významně roste zájem českých podniků o efektivní prověřování obchodních partnerů, které při zahájení spolupráce nebo následné fakturaci minimalizuje riziko vzniku nedobytné pohledávky a následného zadlužování.  

Společnost IFS Czech se proto rozhodla pro spolupráci se společností Credit Check, která analyzuje data kreditních rizik z mnoha zdrojů, například ze zdravotních pojišťoven, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku či obchodního rejstříku.

V rámci uvedené spolupráce je přímo do IFS Aplikace integrováno automatické prověřování odběratelů Creditcheck, výsledek hodnocení je zobrazen jak v přehledu subjektů, tak při pohledu na detail firmy. V případě zakládání faktury pro organizaci s negativním hodnocením je obsluha informována výstražným upozorněním.  Záleží pak na pravidlech dodavatelské společnosti, zda dojde k vystavení faktury a riziku nesplacení či vyžádání platby v hotovosti. Výsledkem analýzy je Creditcheck semafor signalizující stav dané společnosti. Uvedené hodnocení lze získat na webových stránkách po zadání identifikačního čísla nebo názvu firmy.Komentáře