Infor chystá služby ION pro propojení a sdílení dat mezi aplikacemi ve středně velkých firmách

Společnost Infor ohlásila uvedení služeb ION, které jsou navrženy tak, aby umožňovaly společnostem všech velikostí těžit z výhod pokročilé integrace aplikací, řízení podnikových procesů a reportování sdílených dat.


Dle zástupců Inforu dříve tyto služby pokrývaly komplexní implementace middlewaru. Automatizací komplexních úloh pro sdílení dat poskytuje Infor ION středně velkým společnostem možnost rychleji a snáze organizovat a analyzovat informace vyplývajících z jejich činností a spolupracovat na jejich zpracování. Služby budou uvedeny na trh ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010.

Tyto služby využívají otevřené datové standardy, které jim dovolují integrovat informace z Infor a z jiných aplikací.

Společnost plánuje zpřístupnit následující čtyři služby Infor ION:
—    Infor ION Desk —webové rozhraní pro konfiguraci všech služeb Infor ION.
—    Infor ION Connect — Služba odpovědná za komunikaci dokumentů a sdílení dat napříč všemi aplikacemi – on-premise, cloudovými aplikacemi a aplikacemi v rámci hybridních implementací.
—    Infor ION Event Management — Služba pro řízení podnikových procesů (BPM), která automaticky monitoruje stav úkolů ve vztahu ke slíbenému plnění nebo uzavřeným dohodám o úrovni služeb (SLA) a informuje uživatele o výjimkách, které tak mohou být řešeny proaktivně.
—    Infor ION Workflow — Je také součástí nové nabídky Infor BPM; tato služba pracuje společně s Infor ION Event Management, což umožňuje automatické směrování dokumentů a schvalování s využitím workflow, která mohou zahrnovat aplikace Infor i aplikace jiných dodavatelů.

Infor ION využívá diferencovaný přístup ke sdílení dat, nazývaný Infor ION Document Exchange, který více odpovídá tomu, jak podniky fungují ve skutečném světě. Podniky si vyměňují dokumenty, jakými jsou například objednávky nebo nákupní příkazy. ION aplikuje tento přístup na obchodní činnosti tak, že dochází k výměně kompletních elektronických obchodních dokumentů, které zahrnují všechna data související s příslušnou obchodní událostí

To se liší od tradičních řešení, kdy jsou informace vyměňovány pomocí bezpočtu individuálních žádostí pro jednotlivá specifická data každé aplikace. Tím, že jsou všechny informace potřebné k učinění rozhodnutí v daném případu obsaženy v jednom elektronickém dokumentu, má dle zástupců výrobce Infor ION redukovat počet interakcí mezi aplikacemi a zjednodušit infrastrukturu.Komentáře