Inovovaný antispam od GFI nabízí podporu pro greylisting

GFI MailEssentials 2010, nejnovější verze svého antispamového softwaru, uvedla na trh firma GFI. Novinka obsahuje nové funkce a nástroje zvyšující úroveň zachycení spamu (jde například o zavedení greylistingu), přičemž administrátorům nabízí snazší konfiguraci a správu nevyžádané pošty detekované mezi e-maily organizace.


Produkt využívá dvě antispamová jádra umožňující zachycení více než 99 % spamů při minimálním výskytu falešných pozitiv.

Se zavedením greylistingu do nejnovější verze GFI MailEssentials mohou administrátoři využít této techniky k detekci spamu pocházejících z poštovních serverů nedodržujících standard RFC (jež jsou obvykle využívány spammery). V případě každého nového SMTP přenosu zaznamená GFI Mail Essentials odesilatele, příjemce a IP adresu odesílacího poštovního serveru a e-mail odmítne se zprávou o dočasné chybě. U poštovních serverů vyhovujících RFC se očekává další pokus o odeslání e-mailu v průběhu několika dalších minut – pokud se informace shodují, je email přijat. Nevyhovující poštovní servery se o opakované odeslání zprávy nepokusí.

Další funkce řešení GFI MailEssentials 2010 podle výrobce:

• Nevyžádaná pošta může být přesunuta do karantény, odkud může být po uplynutí definované doby automaticky smazána

• Vstupní informace v dashboardu mohou být filtrovány dle odesilatele, příjemce, předmětu a ID dané zprávy

• Logy jednotlivých antispamových filtrů a whitelistů lze rotovat na základě dosažené velikosti nebo stáří

• Inovovaná metoda detekce disclaimerů v e-mailu s cílem zamezit vícenásobnému vložení stejného disclaimeru do e-mailového vlákna

• Vylepšený průvodce po instalaci, který pomáhá administrátorům se základním konfiguračním nastavením ihned po instalaciKomentáře