Integrovaný bezpečnostní systém pro fyzický dohled představila firma Integoo

Integra 3, nástroj umožňující jednotné řízení a správu všech bezpečnostních technologií v podniku, představila firma Integoo. Novinka zpracovává údaje z různých bezpečnostních a zabezpečovacích systémů, společně je vyhodnocuje a předkládá pracovníkům ostrahy v přehledné a srozumitelné podobě spolu s instrukcemi, jak by měli postupovat.


Nasazení systému Integra 3 překonává problém, kdy je v organizaci nasazena řada různých bezpečnostních zařízení (kamery, hlásiče, čidla, body vstupních kontrol apod.) a pro personál je příliš složité sledovat tolik vstupů zároveň. Důsledkem bývají falešné poplachy nebo naopak přehlédnutí skutečného narušení bezpečnosti.

Se systémem Integra 3 má personál k dispozici jedno přehledné rozhraní (obrazovku počítače), které oznámí, co se děje a na plánu areálu ukáže, ve kterém místě. Navíc poskytne instrukce jak postupovat. Integra 3 zároveň umožňuje ovládat různá bezpečnostní zařízení, takže zaměstnanec ostrahy může například snadno zaměřit kamery právě do místa narušení bezpečnosti.

Produkt také monitoruje stav všech bezpečnostních zařízení a v případě výpadku, poruchy či poškození upozorní ostrahu a poskytne jí informace k řešení. Dalším zajímavým rysem je automatické vytváření deníků událostí.

„Z množství různorodých bezpečnostních zařízení se tak stává jednotný celek, který je navíc připraven na integraci s dalšími informačními systémy podniku. Podoba nasazení bude pochopitelně záviset na tom, co organizace potřebuje řešit. Jde-li o zajištění maximální úrovně ochrany některých zón a objektů, o plynulost provozu nebo třeba jen o dosažení potřebné úrovně ochrany s minimálními náklady,“ uvedl ředitel společnosti Integoo Josef Sikyta.Komentáře