Internet Security 2010 a Anti-Virus 2010 v češtině nabízí Kaspersky

Vydání českých verzí Internet Security 2010 a Anti-Virus 2010 oznámila firma Kaspersky, resp. její místní distributor, společnost PCS.


České verze si mohou zájemci stáhnout na webu www.kaspersky.cz. Současně byly na trh též uvedeny krabicové verze těchto produktů, které jsou tak k dostání v maloobchodním prodeji.

Nové verze nabízejí například pokročilý systém prevence proti vniknutí (HIPS, Host-based Intrusion Prevention System). Tato technologie je součástí modulu Application Control (řízení aplikací), který přiřazuje bezpečnostní hodnocení dosud neznámým malwarovým programům.

Součástí řešení je technologie Sandbox (sandbox je způsob zabezpečení, kdy se program nechá běžet v samostatném procesu), která je příkladem virtualizační technologie a poskytuje vyhrazené zabezpečené prostředí pro běh aplikací.

Služba Security Network zase využívá informace získané od milionů uživatelů řešení Kaspersky Lab, prý dramaticky snižuje dobu odezvy na nové hrozby a doplňuje reputační databáze o nejaktuálnější informace o neškodných i infikovaných souborech. Veškeré neznámé aplikace jsou pro zajištění bezpečnosti podrobeny analýze podle řady hledisek.

Řešení Internet Security 2010 vytváří podle dodavatele ještě bezpečnější prostředí, protože produkt integruje funkci Safe Run (bezpečné spuštění). Tato funkce je založená na nové technologii Sandbox a umožňuje uživateli spouštět nový software v izolovaném prostředí, které chrání operační systém před veškerými škodlivými změnami. Statistiky ukazují, že zranitelnosti v operačních systémech a důvěryhodných aplikacích mohou být hackery zneužívány k útoku na aplikace provedeným přes Internet.Komentáře