Investičně nenáročné řešení BI představila firma GEM

BI řešení Management Cockpit pro segment středních a velkých podniků uvedla na trh společnost GEM System. Podle výrobce vyžaduje oproti jiným obdobným systémům mnohem nižší investice do provozního vybavení.


Novinka je postavena na bázi databázi Oracle DB SE One a využívá nástrojů BI Answers, BI Interactive Dashboards a BI Publisher stejné firmy. Nasadit ji lze na jediném serveru tak a prý překonat hlavní nedostatky klasických BI řešení – malou flexibilitu a vysoké investiční nároky na potřebnou hardwarovou a softwarovou infrastrukturu.

Stejně jako klasická řešení je ale schopna zpracovávat velké objemy dat či pracovat s ad-hoc dotazy. Řešení je přizpůsobitelné podle individuálních potřeb firmy. Informace o aktuálním stavu klíčových ukazatelů společnosti jsou k dispozici na úvodní obrazovce, přehled o historickém vývoji sledovaných ukazatelů a jejich budoucí predikci lze získat pomocíé jediného kliknutí. Informace je možné prezentovat v kontingenčních tabulkách, grafech a dalších grafických prvcích, lze využít i napojení na Google Maps.

„Kvalita a rychlost zpětné vazby je u BI řešení klíčová, protože přímo ovlivňuje operativní i strategické rozhodování a řízení procesů a rizik. Naše řešení proto obsahuje všechny potřebné nástroje pro řízení a plánování cash-flow, vytváření finančních analýz a reportů, controlling nákladů a výnosů či sledování důležitých trendů a predikci jejich dalšího vývoje. Jeho velkou výhodou je také snadná rozšiřitelnost a rychlost nasazení – ověření funkčnosti konkrétního návrhu zabere týden, samotnou implementaci lze realizovat za jediný měsíc,“ říká Karel Hübl, solution architect GEM System.Komentáře