J.K.R. začíná prodávat novou generaci informačních systémů Byznys ERP

Pod názvem Byznys EVO uvádí společnost J.K.R. na trh novou generaci podnikových informačních systémů Byznys ERP. Byznys EVO je nástrojem pro komplexní řízení podniků, sjednocení podnikové agendy a sledování ekonomických agend.

J.K.R. začíná prodávat novou generaci informačních systémů Byznys ERPNový systém nabízí řešení pro plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a to na všech úrovních. Rozsahem funkcí a vysokou variabilitou dokáže Byznys EVO pokrýt potřeby organizací různého oborového zaměření, od obchodních společností až po výrobní firmy. 

Podnikový informační systém Byznys EVO je určen především pro středně velké a velké organizace, které kladou důraz na obchodní procesy, soustředí se na péči o zákazníky, mají stovky zaměstnanců a desítky až stovky uživatelů v informačním systému. Míří tak o třídu výš než předchozí generace systému, který byl určen primárně pro středně velké organizace s desítkami až stovkami zaměstnanců a desítkami uživatelů systému.

Práce na novém systému Byznys EVO začaly v roce 2009, od roku 2011 se naplno rozběhl vývoj jádra ERP systému a modulů, souběžně probíhaly testy a optimalizace.

V roce 2014 pokračoval vývoj klíčových modulů a funkcionalit, probíhala první nasazení řešení do ostrého provozu. Vývoj ergonomie probíhal s přispěním odborníků z akademické sféry. 

Byznys EVO je škálovatelné řešení díky třívrstvé architektuře a možnosti rozložení zátěže mezi databázovým a aplikačním serverem. Posílením hardwaru serveru je možné zvyšovat výkon aplikace pro všechny klienty, také je možné rozprostřít zátěž v serverovém clusteru. Řešení je přizpůsobené pro práci v cloudu – na koncovém zařízení je umístěn pouze malý klient, veškerá byznys logika a datový server je v cloudu.

Podnikový informační systém Byznys EVO je vítězem Microsoft Awards 2015 v kategorii Moderní aplikace na platformě Windows.

Úvodní foto: J.K.R.

Galerie

Komentáře