Jaká je výkonnost podniku? Nová služba SAP to zodpoví v reálném čase

Cloudové řešení Enterprise Performance Management OnDemand (EPM OnDemand) oznámil SAP.

Jaká je výkonnost podniku? Nová služba SAP to zodpoví v reálném čase


Podporuje mimo jiné in-memory technologii Hana, díky níž firmy mohou v reálném čase nahlížet na aktuální obchodní data.

EPM OnDemand tak doplňuje existující EPM řešení jako je například SAP a je dostupné i z mobilních zařízení. Pro zájemce je k dispozici EPM add-on modul zpřístupňující data v balíku Microsoft Office.

Rozšířené analytické možnosti jsou tak dostupné jak uživatelům cloudových řešení, tak uživatelům klasických on-premise aplikací.

Propojení stávajících on-premise systémů s cloudovými aplikacemi přináší možnost mnohem lépe optimalizovat náklady, protože u cloudového SaaS modelu se platí za aplikace až na základě jejich reálného využití a nikoliv předem.

 

Současné funkce EPM OnDemand:

  • Přehled výdajů (Expense insight), díky kterému mohou manažeři získat detailní přehled účtovaných nákladů a je-li to potřebné také ihned údaje upravovat.
  • Analýza zisků a ztrát v reálném čase (Real-time profit and loss analysis): Umožňuje na základě vynaložených zdrojů zkoumat na libovolné úrovni vynaložené výdaje.
  • Plánování kapitálových investic (Capital project planning): Přináší detailní přehled finančních dopadů rozhodnutí o investicích a zároveň i možnost optimalizace využití kapitálu.
Úvodní foto: © gunnar3000 - Fotolia.com


Komentáře