Jaké jsou nejčastější potíže firemního tisku?

Podle odhadů Xeroxu bude v roce 2015 celosvětově 1,3 miliardy pracovníků mobilních a 57 procent firem bude nabízet práci z domova. Tito zaměstnanci potřebují nepřetržitý přístup k firemní síti a firemním dokumentům nezávisle na místě, kde se nacházejí. A ne vždy to dostávají.


Nejčastější problémy firem v ČR ve vztahu k tiskovému prostředí a správě dokumentů podle studie Xeroxu jsou:

  • Jednorázová úspora se staví nad funkčnost a dlouhodobé snížení nákladů
  • Složitá nepropojená infrastruktura, mnoho systémů, jež jsou vzájemně nekompatibilní
  • Příliš mnoho manuálních kroků v jednotlivých procesech
  • Nevyhovující a špatně umístěné stroje
  • Nízké zabezpečení tiskového prostředí a dat
  • Nepřehlednost nákladů na tisk
  • Zastaralé technologie neumožnující rozšíření o další SW řešení
  • Nekoordinované objednávání spotřebního materiálu
  • Prodlevy při nutnosti servisování zařízení různých značek různými dodavateli
  • Zbytečné personální náklady, nefektivní využívání času zaměstnanců

V  dynamickém pracovním prostředí tedy roste význam služeb, které zákazníkům přinášejí automatizaci a zjednodušení, kladou důraz na bezpečnost dat a umožňují dostat se k těmto datům v potřebné kvalitě a v reálném čase.

Díky analýze a optimalizaci šité na míru dokážou tyto firmy zvýšit produktivitu a mobilitu svých pracovníků, chránit svá data, lépe kontrolovat náklady a zároveň je efektivně snižovat.Komentáře