Kamera zjistí choroby z pouhého pohybu očí, vyvinuli ji v Praze

Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyvinuli speciální kameru, která umí z pohybu očí detekovat nemoc. Podle tvůrců dovolí diagnostikovat vážné psychické a vývojové poruchy či onemocnění.

Kamera zjistí choroby z pouhého pohybu očí, vyvinuli ji v Praze


Nástroj na diagnostiku prostřednictvím sledování očních pohybů má podle prvních výsledků značný potenciál v mnoha oblastech od medicíny až po vědecko-výzkumné a průmyslové obory.

„Ze všech našich smyslů je zrak největším zdrojem informací. Z očí a příslušných očních pohybů sledujících předmět zájmu pochází až sedmdesát procent všech podnětů a až padesát pět procent mozkové kůry se podílí na řízení očních pohybů,“ tvrdí Martin Dobiáš z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

V projektu se vědci zaměřili na oblast sexuálních deviantů, různých forem schizofrenie a vývojové dyslexie.

„Na základě našeho speciálního softwaru a příslušného hardwarového zařízení již měli lékaři z Psychiatrické nemocnice Bohnice možnost úspěšně provést u zkoumaných osob výzkum pohybů očí v reakci na předkládané vizuální stimuly,“ dodává Dobiáš.

Navíc se podařilo uskutečnit i pilotní studie v dalších možných aplikačních oblastech, jako je využitelnost technologie u osob závislých na alkoholu, patologických hráčích i vliv tlumivých látek na chování jedinců.

„V tuto chvíli jsou již výzkumné etapy skončené a výsledky čekají na uvedení do praxe,“ uvedl Petr Očko, předseda agentury TA ČR, která projekt financovala.

Díky velkému množství dat z různých oblastí, které se při řešení projektu nasbírali, prý bude možné v několika následujících letech ověřovat řadu hypotéz, zpřesňovat a dále rozvíjet diagnostické metody, které mohou pomoci s léčbou závažných psychických onemocnění.

Úvodní foto: CVUT FEL


Komentáře