Kaspersky Lab poskytne svůj zdrojový kód k přezkoumání třetí stranou

Společnost Kaspersky Lab oznámila globální iniciativu pro transparentnost – Global Transparency Initiative. Touto iniciativou chce Kaspersky zapojit do prověřování důvěryhodnosti svých produktů, interních procesů a obchodních praktik širší informačně-bezpečnostní komunitu a další zainteresované strany. Reaguje tak na rostoucí spekulace kolem možné nedůvěryhodnosti jejích produktů.


Kromě iniciativy firma zároveň zavádí další mechanismy pro podporu odpovědnosti, čímž chce společnost prokázat, že jakékoliv bezpečnostní problémy řeší okamžitě a důkladně. V rámci iniciativy chce rovněž pro nezávislé posouzení poskytnout zdrojový kód svého softwaru, včetně jeho aktualizací a pravidel detekce hrozeb.

Počáteční fáze této iniciativy bude zahrnovat:

1)     Začátek nezávislého přezkoumání zdrojového kódu společnosti do prvního čtvrtletí roku 2018. Podobná přezkoumání budou následně provedena i u aktualizací softwaru a pravidel pro detekci hrozeb. 

2)     Zahájení nezávislého posouzení (i) procesů bezpečného rozvoje společnosti a (ii) strategií na zmírňování rizika v oblasti softwaru a dodavatelského řetězce do prvního čtvrtletí 2018.

3)     Ve spolupráci s nezávislou stranou navržení dodatečných kontrolních procesů, které budou řídit postupy společnosti v oblasti zpracování dat. Nezávislá strana následně do 1. čtvrtletí 2018 doloží, že Kaspersky Lab tyto kontroly dodržuje.

4)     Vytvoření tří Center transparentnosti (Transparency Centers), kdy první vznikne v roce 2018. Jejich cílem bude řešit jakékoliv problémy s bezpečností společně se zákazníky, důvěryhodnými partnery a zástupci vlády. Centra budou sloužit jako zařízení, kde budou mít důvěryhodní partneři přístup k přezkoumáním firemního kódu, aktualizacím softwaru a pravidlům pro detekci hrozeb a dalším záležitostem. Tato centra budou do roku 2020 otevřena v Asii, Evropě a USA.

5)     Do konce roku 2017 budou navýšeny odměny za nalezení programových chyb až do výše 100 000 dolarů. Odměny se týkají zjištění nejzávažnějších zranitelností v rámci programu Coordinated Disclousure Vulnerability. Tento fakt má ještě více motivovat nezávislé bezpečnostní výzkumníky k tomu, aby nám pomohli detekovat zranitelnosti a minimalizovat následky zákeřných aktivit.

V návaznosti na tuto počáteční fázi Global Transparency Initiative by Kaspersky Lab chtěla na základě zpětné vazby od informačně-bezpečnostní komunity a dalších zainteresovaných stran stanovit náplň další fáze. Ta odstartuje ve druhé polovině příštího roku.

Společnost bude pravidelně informovat o detailech a vývoji této iniciativy a s ní spojených aktivitách.

Úvodní foto: © Gunnar Assmy - Fotolia.com


Komentáře