Kompetenční centrum pro business inteligence představil v Česku Microsoft

Společné kompetenční centrum BI založily v Hradci Králové společnosti Gist a Microsoft. Chtějí tak podpořit nová řešení pro BI, která zahrnují SQL Server 2008 R2, SharePoint 2010 a Office 2010.


Hlavním posláním centra je podle provozovatelů předat zájemcům zkušenosti, které podpoří zvyšování efektivnosti jejich řídicích systémů. Kompetenční centrum dále nabídne příležitost otestovat si v praxi nejnovější technologie pro řešení datových skladů a BI. Zájemci si budou moci objednat odborné školení či konzultační den a diskutovat způsoby řešení priorit a postupy implementace včetně testovacího provozu.

Návštěvníci kompetenčního centra pro BI se mohou seznámit s typickými příklady nasazení řešení pro podporu rozhodovacího procesu, především pak s řešeními z oblasti finančního controllingu, reportingu, finančních a datových analýz, plánování či business modelování.

Zajímavý pro zákazníky může prý být také pohled na tato řešení ze specifického vertikálního pohledu, který v rámci centra pokrývá oblast dodavatelského a spotřebního průmyslu, utilit, leasingu, spedice, dopravních podniků, obchodních společností a veřejné správy.Komentáře