Komplexní platformu pro analýzu velkých objemů různých dat má EMC

Technologii Greenplum Unified Analytics Platform (UAP), jež nabízí analýzu velkých objemů dat (tzv. big data), představila firma EMC.


Greenplum UAP představuje  jednotnou platformu, kterou je možné rozšiřovat o další nástroje a která podle výrobce maximálně podporuje analytické procesy a usnadňuje extrakci užitečných informací z velkých objemů dat i jejich následné sdílení.

Firmy si začínají uvědomovat potenciál, který se ve velkých objemech dat skrývá, a vnímat data jako významný faktor přispívající k flexibilitě podniku, tj. ke schopnosti rychle a proaktivně se přizpůsobovat změnám podnikatelského prostředí, a přitom si zachovat nákladovou efektivitu.

Dosavadní nástroje BI (business intelligence) obvykle jen zpracují výkazy za minulá období a vyprodukují sestavy popisující, co se v minulosti stalo a proč. Nové technologie pro éru velkých objemů dat, například Greenplum UAP, a chápání datové analýzy jako nové disciplíny umožní organizacím vypracovat dosud nepředstavitelně podrobné prognózy a dosáhnout tak nebývalé podnikatelské flexibility.

Greenplum je zastáncem modulárního přístupu k analýze velkých objemů dat, a proto umí zpracovat veškerá data v organizaci – ať strukturovaná, nebo nestrukturovaná – a nabízí nástroje nové generace, které přinášejí datovým specialistům i ostatním zaměstnancům, kteří se stále častěji stávají členy analytických týmů, nebývalé možnosti.

Platforma Greenplum UAP bude k dispozici v prvním čtvrtletí 2012.Komentáře