KryptoStorage transparentně šifruje vše, co je potřeba

Program KryptoStorage (KS), jenž je určen k ochraně dat šifrováním a k nevratnému odstraňování dat z počítačů využívajících operační systémy Windows, představila společnost Kaspersky, res. Její zdejší distributor, firma PCS.


Pomocí novinky mohou data mohou číst, upravovat či odstraňovat pouze ti uživatelé, kteří znají předdefinované heslo, jež bylo zadáno v okamžiku šifrování.

KryptoStorage zabezpečuje tři druhy objektů: katalogy, virtuální disky (schránky souborů) a logické oddíly na pevném disku. Šifrování a dešifrování oddílů na pevném disku probíhá na pozadí činnosti počítače. Produkt využívá algoritmus symetrického šifrování AES-128. Pomocí kryptografického převodu hesla zadaného uživatelem se vytvoří tajný klíč.

Díky schopnosti šifrování různých typů objektů je tento systém podle výrobce flexibilní a snadno použitelný. Pokud uživatel například považuje za důležitá veškerá data, může zvolit šifrování celého logického oddílu. Jestliže rozsah důvěrných informací není veliký, lze šifrování omezit na určité oblasti v rámci paměťových zařízení, přičemž data se uloží do specifikované schránky, nebo jednoduše na samostatné složky.

Jakmile jsou informace zašifrovány, jejich následné dešifrování a opětovné šifrování probíhá transparentně. Když uživatel otevře nějaký dokument, aby z něj načetl informace, dojde automaticky k jeho dešifrování. Když je ukládán na disk, je opět zašifrován.

Pohodlná je i práce s tzv. schránkami souborů: lze je např. odesílat e-mailem, uložit na CD nebo odstranit. K tomuto není vyžadováno heslo, které je nutné pouze ke zpřístupnění informací, jež jsou v dané schránce uloženy. Schránku souborů lze začlenit do kteréhokoli počítače, v kterém je nainstalován KryptoStorage.

Vedle bezpečnostního šifrování nabízí KryptoStorage také nevratné odstraňování dat z jakýchkoli paměťových médií, čímž se zamezí možnému úniku informací, pokud dojde ke ztrátě paměťového zařízení, nebo po jeho vyřazení do odpadu. Používá se k tomu metoda několikerého přepsání odstraněných souborů náhodným sledem symbolů, díky čemuž je následná obnova dat pomocí příslušných softwarových nástrojů zcela nemožná a obnova pomocí speciálně vyvinutých zařízení pro obnovu dat je extrémně složitá.Komentáře