Kvalitu analyzovaných dat ohlídá software od IBM

Produkt InfoSphere Business Information Monitor, který dokáže sledovat, zda informace tečou mezi různými systémy správně, představila společnost IBM.


Novinka je navržena tak, že sleduje, zda se data správně přesouvají z databází do příslušných systémů business intelligence či jiných podnikových aplikací – tedy zda nebyla zdrojová data pozměněna nebo nesprávně přijata v cílových systémech či reportech. V případě, že rozezná nějaké nesrovnalosti, prostřednictvím RSS nebo e-mailů na tuto skutečnost upozorní. Například pokud nastal nějaký problém ohledně kvality informací během přenosu dat k uživateli, software zajistí, aby koncový uživatel věděl, že zobrazené informace nemusí být důvěryhodné. Data v reportu nebo jiné aplikaci jsou tedy zpětně propojena k mnoha zdrojům informačního řetězce.

Při nastavování softwaru je nutné umístit různé agenty do databázových serverů (jde o DB2, Oracle, SQL Server a Sybase či jiné systémy zpřístupnitelné přes ODBC) a jiných datových zdrojů (třeba datové sklady Terradata). Software tyto platformy monitoruje ohledně změn jak samotných informací, tak jejich struktury. Administrátoři přitom mohou nastavit metriky pro měření kvality dle svých požadavků.

Program na klientské straně spolupracuje například s ERP systémy jako SAP či s BI aplikacemi typu Cognos, Business Objects nebo Hyperion. Lze vytvářet i vlastní agenty, a to pomocí dodávaného SDK.Komentáře