Microsoft zkouší nový nástroj proti pirátství

Tentokrát ovšem nejde o žádné technické protipirátské řešení, ale o osvětu. Společnost Microsoft totiž na internetu zveřejnila příručky, jak správně spravovat a účtovat softwarové licence. Jedná se o novým způsob, kterým společnost chce pomoci předcházet rizikům pirátství zejména ve firmách.


Podnikatelé, firmy všech velikostí i příspěvkové a neziskové organizace v příručkách Microsoftu naleznou doporučení, jak správně zacházet s jednotlivými typy licencí od jejich nákupu přes evidenci až po vyřazení. Firmy a organizace se tím mohou vyvarovat nesprávného užití licencí a vyhnout se tak trestním postihům i bezpečnostním rizikům plynoucím z užívání nelegálního software.

„S chybami v licencování se nejčastěji setkáváme u podnikatelů, malých a středních firem, které k podnikání užívají software určený výhradně pro nekomerční užití v domácnostech. Obdobný problém představuje instalace softwaru na větší počet počítačů, než dovolují licenční podmínky, nebo instalace OEM verze operačního systému na jiný počítač, než se kterým byl takový software původně zakoupen,“ říká Zuzana Predigerová, manažerka protipirátských aktivit ve společnosti Microsoft.

Podle statistik protipirátské organizace BSA se v Česku v roce 2010 užívalo nelegálně 36 procent softwaru a tuzemští výrobci softwaru tak přišli o tržby v hodnotě 3,7 miliardy korun. Podle BSA si 44 procent lidí myslí, že použít jednu softwarovou licenci na více počítačů je legální.

Aby se firmy užití nelegálního softwaru vyvarovaly, měly by podle Predigerové považovat licence na software za aktiva a investice a jako takové je i spravovat, například s využitím metodiky Software Asset Management (SAM). Mimo jiné tím získají lepší kontrolu nad správou a životním cyklem softwaru a mohou i lépe řídit náklady na licence a optimalizovat tyto investice v souladu s tím, jak se organizace vyvíjí.

„Vedení firem a organizací si v praxi často myslí, že pokud u nich někdo nainstaluje nelegální software bez jejich vědomí, není to jejich odpovědnost. Ze zákona však právě statutární orgány odpovídají za celý chod společnosti, a jsou tak v případě užívání nelegálního software samy ohroženy nejen vysokými pokutami, náhradami škod, ale i případnými tresty odnětí svobody,“ upozorňuje Zuzana Predigerová.

Nové on-line příručky, jak ve firmě správě spravovat softwarové licence, naleznou uživatelé na stránkách www.legalnisoftware.cz, v sekci Licenční poradna.Komentáře