Mít firemní aplikace pod detailní kontrolou umožňují nová řešení SaaS od HP

Nová řešení SaaS (software jako služba) určená pro spolupráci pracovních týmů, které často působí v rozptýlených lokalitách nebo technologicky různorodých prostředích, představila firma Hewlett-Packard.


Jde o produkt Agile Manager, jenž usnadňuje komerční nasazení aplikací, a Performance Anywhere, který patří do kategorie nástrojů Application Performance Management a jenž řeší problémy ohrožující úroveň výkonu aplikací ještě před tím, než mohou reálně nastat a ohrozit chod organizací nebo poskytované služby.

Prvně jmenované řešení sjednocuje a podporuje spolupráci jednotlivých pracovních skupin prostřednictvím podrobného přehledu o dílčích úkolech, metrikách, aktuálním vývoji a pokrocích daných projektů  -- v rámci jediné skupiny nebo i více geograficky oddělených týmů v rámci jednoho podniku.

Umožňuje například zjednodušit plánování a řízení kapacit jednotlivých pracovních týmů včetně přehledu o stavu aktuálních úkolů a potenciálních problémů či úzkých hrdel ovlivňujících běh systémů a procesů.

Novinka dovoluje manažerům také analyzovat zdrojový kód a získat komplexní přehled o jednotlivých funkcí, zjistit případná rizika či rychle posoudit potřeby změn. Týmovou spolupráci podporuje prostřednictvím vývojového prostředí IDE (integrated development environment), které vývojářům dovolují pracovat s nástroji, které jim nejvíce vyhovují, a přesto si bez problémů vyměňovat informace s ostatními spolupracovníky, byť používají jiné vývojové nástroje.

Agile Manager podle tvůrců zlepšuje i vhled do jednotlivých projektů včetně podpory aktualizací v reálném čase pomocí přizpůsobitelných dashboardů, které obsahují i metriky a klíčové ukazatele výkonnosti (key performance indicators, KPI). Cena formou předplatného začíná na 39 dolarech za uživatele a měsíc při tříměsíčním zúčtovacím období.

Nástroj Performance Anywhere zase dokáže monitorovat běh jakékoli aplikace založené na webovém, cloudovém nebo mobilním prostředí a lze jej snadno integrovat s výše uvedeným Agile Managerem, tak službou HP Quality Center.Komentáře