Mít virtualizovaná prostředí pod lepším dohledem slibuje sada aplikací od CA

Firma také uvedla na trh nová řešení pro řízení podnikového IT (Enterprise IT Management), která podle ní firmám a poskytovatelům služeb mohou pomoci docílit vyšší obchodní hodnoty virtualizovaných prostředí.


S řešeními společnosti CA firmy prý dosahují větších úspor, vyšší efektivity a pružnosti díky komplexním možnostem správy, řízení, automatizace a zabezpečení IT.

Jde mimo jiné o produkty Spectrum Service Assurance (to nabízí jednotlivá okénka pro zobrazení dopadu fyzické a virtuální infrastruktury IT na podporované služby a rovněž může snížit náklady na IT zkrácením doby hledání chyb a urychlením středního času opravy), dále Spectrum Automation Manager r11.7 (to pomáhá zjednodušit jejich procesy IT pomocí centralizované správy konfigurace aplikací a dynamického nasazování zdrojů ve fyzických, virtuálních a sdílených prostředích) či eHealth Performance Manager r6.2 (to aktivně monitoruje výkon datových a hlasových sítí, fyzických a virtuálních systémů, databází a aplikací klient/server ve fyzických a virtuálních prostředích, sbírá důležité informace pro zajištění optimálního výkonu, upozorňuje na to, pokud se výkon přibližuje prahovým hodnotám).

Novinkou je produkt ecoMeter and CA ecoGovernance, jenž pomáhá firmám řídit globální iniciativy udržitelného rozvoje, měřit a informovat o spotřebě energie a přírodních zdrojů a snižovat náklady na energii v datových centrech a v provozovnách. S těmito novými řešeními mohou zákazníci sledovat své úspory energie dosažené serverovou virtualizací.Komentáře