Mobilní aplikace? Černá můra pro firmy pokračuje

Většina vedoucích pracovníků rozpozná přínos mobilních aplikací pro svůj podnik, avšak jen minimum je dokáže úspěšně zavést a provozovat.

Mobilní aplikace? Černá můra pro firmy pokračuje


Zpráva Růst digitálního podnikání: Zaměřeno na mobilní aplikace, kterou uveřejnila firma Accenture, ukazuje,  že v průběhu navrhování a vyvoje aplikací používá testovací program, který zahrnuje uživatelskou zpětnou vazbu, pouze polovina dotázaných. A zhruba stejný podíl vykonává monitoring užití nebo analýzy, aby porozumělo uživatelsky problematickým místům v používaných aplikacích.

„Devět z deseti respondentů uvedlo, že vnímá vysokou zákaznickou poptávku po mobilních aplikacích, přesto má polovina respondentů pocit, že aplikace nelze z hlediska bezpečnosti dostatečně zajistit pro obchodní účely a pouze 45 % z nich používá nástroje pro okamžité hlášení pádu aplikace,“ říká Abhijit Kabra, vedoucí mobilních aplikací z Accenture divize Digital – Mobility.

Pokud podle něj mají být aplikace opravdu efektivní, musí proběhnout důkladné testování ještě před spuštěním, a pak následovat důkladná správa aplikace. Firmy tak budou mít spokojené uživatele aplikací, ale také zajistí, že bezpečnostní potíže se budou řešit jako průběžná priorita.

„Zjistili jsme, že příliš mnoho společností zanedbává zlepšování svých současných aplikací,“ uvedl Kabra. „Riskují tak znehodnocení vlastní investice.“

Správa aplikace po celou dobu její životnosti předchází zhoršenému výkonu, který může frustrovat uživatele a vést k špatné uživatelské zkušenosti nebo k oslabené bezpečnosti.  Po bezpečnosti jsou druhým největším problémem potíže s výkonem, jako je padání aplikace a programové chyby.

Přesto pouze polovina respondentů využívá nástroje pro sledování programových chyb a jejich opravy, aby těmto problémům předcházela. 

Pouze necelá polovina respondentů využívá aplikace s cílem zlepšit efektivitu svého podnikání, jen 46 % firem uvedlo, že využívá aplikace pro sledování produktivity (productivity apps), a pouze 44 % využívá aplikace jako prodejní kanál, zákaznický nebo informační servis.

Další aplikace, které by podnikům mohly přinést výrazné provozní výhody jako mobile learning, nebo aplikace pro spolupráci, používá pouhých 35 % firem (ale 38 % respondentů, kteří je v současné době nevyužívají, je plánuje zavést v následujících dvou letech).

Úvodní foto: Accenture


Komentáře